Współpraca

PARTNERSTWA

Fairtrade Marketing Organisation
Od kwietnia 2015 roku Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska reprezentuje w Polsce Fairtrade International, właściciela znaku Fairtrade umieszczanego na certyfikowanych produktach Sprawiedliwego Handlu. Wsparcia merytorycznego udziela Fairtrade Deutschland.
Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu obejmuje m.in. kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, składająca się z podkampanii Miasta/Szkoły/Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, a także wsparcie kampanii Vote 4 Fair Trade i projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zawarła umowy partnerskie z następującymi podmiotami:

PROJEKTY

Projekt Fairtrade – Improving local capacities and raising awareness in V4 region
Projekt Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond
Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Nasi partnerzy w projekcie „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi” (E2/1281), współfinansowanym z programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG:

Fairtrade Česko a Slovensko
(Czechy)

Drustvo Humanitas
(Słowenia)

TVU Mondo
(Estonia)

Fair Trade á Íslandi
(Islandia)

Partnerstwo z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie w projekcie Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

KOALICJE

My i nasi koalicjanci jesteśmy członkami następujących federacji i porozumień:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone