Akademia Klimatyczna w Kenii zwiększa odporność rolników na skutki zmian klimatu

Klimatyczny przewodnik Fairtrade, oparty na doświadczeniach 8,5 tys. rolników zebranych na przestrzeni 3 lat, daje szansę jeszcze większej liczbie rolników na podjęcie wysiłków na rzecz odporności na zmianę klimatu.

Skutki zmian klimatu mają duży wpływ na sytuację rolników. Ich uprawy są bezpośrednio zagrożone przez zmieniające się warunki pogodowe i klęski żywiołowe, co zagraża ich źródłom utrzymania. Na dłuższą metę może to również oznaczać, że niektóre tak lubiane przez nas produkty, takie jak kawa, będą coraz trudniejsze do znalezienia na sklepowych półkach.

W ramach walki z kryzysem klimatycznym konieczne staje się przejście na bardziej zrównoważone sposoby produkcji. Jednak nie byłoby fair, gdyby rolnicy sami ponosili wszystkie koszty tego działania, biorąc pod uwagę, że mają trudności z uzyskaniem dochodu wystarczającego na godne życie. Nie ma sprawiedliwości klimatycznej bez sprawiedliwości społecznej. By wspierać rolników w tych wysiłkach w Fairtrade stworzyliśmy Akademię Klimatyczną.

Od świadomości do działania: Akademia Klimatyczna

Założona w 2017 roku w Afryce Akademia Klimatyczna Fairtrade to obszerny program, którego celem jest zwiększenie odporności plantatorów kawy na zmieniające się warunki klimatyczne.

Akademia Klimatyczna odbywa się w dwóch regionach Kenii. Jej obszary działania to:

  1. Zwiększanie świadomości na temat zmian klimatycznych i ich przyczyn – w ramach Akademii zorganizowano dziesiątki sesji, aby dać rolnikom pełny obraz i lepsze zrozumienie ich działalności gospodarczej.
  2. Dostosowanie metod rolniczych – Akademia wspiera rolników w dostosowaniu ich obecnych praktyk rolniczych do bardziej zrównoważonych.
  3. Promowanie dywersyfikacji – każda spółdzielnia zakłada szklarnie, aby zapoznać się z uprawą różnych owoców i warzyw, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego towaru.
  4. Korzystanie z alternatywnych źródła energii – stosowanie energooszczędnych urządzeń do gotowania z wykorzystaniem brykietów kawowych, wykorzystywanie paneli słonecznych do zasilania urządzeń elektrycznych.

Kenia, fot. Roger van Zaal, Fairtrade Netherlands

Nowy przewodnik po klimacie: korzyści nie tylko w Kenii

Bazując na tym, czego się nauczyliśmy i doświadczyliśmy, Fairtrade współtworzyło przewodnik mający zastosowanie do producentów kawy spoza Kenii, by dzielimy się spostrzeżeniami z branżą kawową na całym świecie, niezależnie od tego, czy jest ona częścią Fairtrade, czy nie.

Z poradnika można dowiedzieć się między innymi:

Przewodnik został również przekształcony w krótkie filmy szkoleniowe, które zostaną udostępnione organizacjom producentów kawy w Etiopii, Tanzanii i Rwandzie, aby ułatwić naukę rolnikom z obszarów wiejskich.

Fairtrade Africa opracowało Przewodnik Akademii Klimatycznej przy wsparciu Fairtrade Netherlands, Holenderskiej Loterii Kodów Pocztowych oraz wkładu ekspertów Coffee Research Institute.

Data publikacji: 2 listopada 2021