Czy Sprawiedliwy Handel rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?

Recenzja publikacji „Sprawiedliwy Handel? Czy Fair Trade rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?”

Czy Sprawiedliwy Handel zwalcza problem ubóstwa?Jakiś czas temu w księgarniach pojawiła się książka Victora v. Claara „Sprawiedliwy Handel? Czy Fair Trade rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?”. Jego główna teza zakłada, że Sprawiedliwy Handel nie spełnia swoich zadań i nie zmniejsza ubóstwa producentów. W publikacji można znaleźć kilka tez na temat Sprawiedliwego Handlu, ale tylko jedna z nich odnosi się do głównego tematu książki. Polska Koalicja Sprawiedliwego Handlu skontaktowała się bezpośrednio z autorem książki, Victorem v. Claarem, prosząc o ustosunkowanie się do naszych pytań dotyczących jego publikacji. Niestety nigdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.
 
Wpływ Sprawiedliwego Handlu na los producentów z krajów Globalnego Południa to kwestia o znaczeniu podstawowym, dlatego postanowiliśmy przygotować odpowiedź na twierdzenia autora książki. Recenzji podjął się jeden z Koalicjantów – Borys Bińkowski.
 
Poniżej fragment tekstu, całą polemikę z Claarem można przeczytać, klikając łącze „Pełny tekst polemiki z książką Claara”.  

Najważniejsze tezy książki

„Sprawiedliwy Handel? Czy Fair Trade rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?”, bo tak brzmi pełen tytuł w języku polskim, jest krótką i niewielką książeczką, a tak naprawdę rozbudowanym artykułem utrzymanym w konwencji artykułu naukowego. 
 
Jego główna teza zakłada, że Sprawiedliwy Handel (Fair Trade, FT) nie spełnia swoich zadań i nie zmniejsza ubóstwa producentów produktów FT. Przypomnijmy: Fair Trade został stworzony, aby ubodzy producenci z krajów rozwijających się mogli uzyskać godne wynagrodzenie za swoją pracę (podsumowanie autorskie zasad FT na podstawie: fairtrade.net). Jest to bardzo ważne. W całym ruchu chodzi o poprawę losu producentów, a nie regulację dystrybucji w krajach rozwiniętych. A czym jest godne wynagrodzenie? Jest to wynagrodzenie pozwalające na utrzymanie rodziny, zapewnienie jej dachu nad głową, podstawowej edukacji i wyżywienia, a więc standardu, do którego jesteśmy w Europie przyzwyczajeni. Tylko tyle i aż tyle. 
 
Autor „Sprawiedliwego Handlu?…”, Victor v. Claar na poparcie swojej tezy przedstawia kilka ważnych argumentów, niektóre są częściowo uzasadnione. Można je wymienić w punktach: 
 
  1. Uprawa kawy Fair Trade jest dla producentów bardziej opłacalna niż inne uprawy konwencjonalne. W związku z tym coraz więcej rolników będzie zmieniało profil produkcji, przechodząc do upraw kawy FT, co spowoduje wzrost podaży na rynku. Przy mechanizmach związanych ze spadkiem spożycia kawy w krajach rozwiniętych doprowadzi to do spadku jej cen, na czym ucierpią przede wszystkim pozostali producenci kawy, gdyż ci uczestniczący w FT będą chronieni gwarancją ceny minimalnej.
  2. Autor sugeruje, że FT funkcjonuje jako alternatywa dla tzw. wolnego rynku, że jest czymś w rodzaju pozarynkowych regulacji, które wprowadzają niepotrzebne i niebezpieczne dla rynku mechanizmy. 
  3. Wg Claara FT jest szczególnym rodzajem marketingu. Uważa on, że producenci produktów Fair Trade budują pewną markę, desygnowaną przede wszystkim do świadomych konsumentów i że jest to głównym przedmiotem ich działań. Zauważa on też, że wypromowany znak FT jest wykorzystywany jako pretekst do podnoszenia cen detalicznych. 
  4. Claar uważa, że premia cenowa dla producentów FT jest formą jałmużny. Cytuje on Paula Colliera (2007): „Premia cenowa w produktach Sprawiedliwego Handlu jest formą jałmużny i nie ma w tym nic złego. Problem jednak w tym […], że zachęca to obdarowanych do pozostania przy tym, czym się aktualnie zajmują – produkowaniem kawy.”
 
Jak widać wszystkie tezy, poza pierwszą, nie mówią nam nic o hipotezie zawartej w tytule, a więc „czy Fair Trade rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?”. Tak naprawdę można by je pominąć, bo są nie na temat. Czy FT jest formą jałmużny, czy nie?; czy sprowadza się głównie do marketingu?; czy jest alternatywą wobec wolnego rynku? To wszystko nie ma znaczenia dla głównego celu Fair Trade i dla odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule książki. Są to ważne problemy i nie są one obce osobom popierającym ideę Sprawiedliwego Handlu, dlatego zamierzam się nimi również zająć, jednak musimy mieć jasność – odpowiedź na te pytania nie przybliży nas do potwierdzenia bądź obalenia hipotezy książki. 
 
Cały artykuł znajdziesz tutaj.
Data publikacji: 28 grudnia 2013