Europosłowie wybierają Sprawiedliwy Handel

Ponad 456 kandydatów ubiegających się o mandat posła do Europarlamentu zobowiązało się, że jeśli zostaną wybrani będą wspierać Sprawiedliwy Handel i dbać, aby potrzeby marginalizowanych producentów i pracowników krajów ubogiego Południa znajdywały odbicie w działaniach Unii Europejskiej. W tej liczbie również 23 polskich kandydatów, z których 5 zostało wybranych na Europosłów. 

Sergi Corbalán, koordynator Biura Rzecznictwa Sprawiedliwego Handlu* w Brukseli, które jest wspólną inicjatywą czterech największych struktur Sprawiedliwego Handlu (WFTO, FLO, EFTA i NEWS!): Cieszy nas fakt, że ponad 440 kandydadtów, niezależnie od grupy politycznej i narodowości, zobowiązało sie wspierać Sprawiedliwy Handel. Oczekujemy, że kandydaci pomogą zmniejszyć rozdźwięk między polityką Unii Europejskiej a poparciem, jakim obywatele UE darzą Sprawiedliwy Handel i z góry podziękować im za to. Chcialibyśmy również podziękować organizacjom Sprawiedliwego Handlu i osobom, które kontaktowały się z partiami politycznymi i kandydatami, angażując ich w debatę i zdobywając poparcie dla Sprawiedliwego Handlu.
 
Celem kampanii „Zobowiązanie do wsparcia Sprawiedliwego Handlu” było podniesienie świadomości na temat sytuacji marginalizowanych producentów i pracowników krajów ubogiego Południa oraz poszukiwanie politycznego zaangażowania w walkę z problemami, które nie pozwalają im wydobyć się z ubóstwa. Kampania była wdrażana przy współudziale licznych organizacji i osób z całej Europy, które aktywnie wspierają Sprawiedliwy Handel. Koalicja Sprawiedliwego Handlu zwróciła się o podpisy do kandydatów w Polsce. Jakub Rok (grupa eFTe Warszawa) i Zbigniew Szalbot (fairtrade.net) przekonali 23 kandydatów z różnych regionów i różnych partii politycznych do podpisania treści zobowiązania, jaką zaproponowało FTAO. Wielu z nich dodawało również własne komentarze i wyrazy poparcia. Pięcioro z nich: Sidonia Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Wojciech Olejniczak, Bogusław Sonik i Rafał Trzaskowski zostało Europosłami i będą mieli możliwość uczestnictwa w konferencji na temat Sprawiedliwego Handlu organizowanej przez FTAO na jesieni tego roku specjalnie dla posłów PE.
 
Politycy podpisywali zobowiązanie w następującym brzmieniu:
 
Jeżeli zostanę wybrany na posła Parlamentu Europejskiego (w kadencji na lata 2009-14), dołożę wszelkich starań, aby zapewnić, że PE i inne instytucje unijne będą w najwyższym możliwym stopniu wspierały Sprawiedliwy Handel.
Zrobię, co w mojej mocy, aby potrzeby marginalizowanych producentów i pracowników z Globalnego Południa znalazły odpowiednie odzwierciedlenie we wszystkich obszarach polityki Unii Europejskiej. Zadbam także, aby adekwatne fundusze unijne były udostępniane projektom z zakresu Sprawiedliwego Handlu, które pomogą mieszkańcom Globalnego Południa wyjść z ubóstwa poprzez handel.
 
Listę kandydatów którzy podpisali zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu – ze wszystkich krajów Europy, w tym Polski – można znaleźć pod adresem www.fairtrade-advocacy.org
 
Listę kandydatów z Polski prezentujemy na stronie https://www.fairtrade.org.pl/a63_wspieram_sprawiedliwy_handel.html
 

 
* Biuro Rzecznictwa Sprawiedliwego Handlu – Fair Trade Advocacy Office, FTAO
Data publikacji: 15 września 2010