Fairtrade walczy o godne zarobki dla producentów kakao

Ceny kakao na światowym rynku utknęły na poziomie poniżej opłacalności produkcji, a wielu rolników zajmujących się jego uprawą musi przeżyć za mniej niż 1 dolara dziennie. Fairtrade podejmuje kolejne działania, dążąc do zapewnienia marginalizowanym producentom kakao zarobków umożliwiających godne życie.

– Wielu producentów kakao żyje poniżej progu ubóstwa. Większość z nich nie może zapewnić swoim rodzinom odpowiedniego dachu and głową i wyżywienia, nie mówiąc już o posłaniu dzieci do szkół. Nie zmieni się to, dopóki importerzy, przetwórcy i właściciele marek nie zaczną płacić właściwej ceny za ziarna kakao – mówi Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International.

Wyższa cena minimalna i premia Fairtrade dla rolników

Aby przeciwdziałać marginalizowaniu rolników w łańcuchach dostaw kakao, Fairtrade International podjęło decyzję o podniesieniu ceny minimalnej Fairtrade za kakao z 2000 do 2400 dolarów za tonę (za kakao z certyfikatem rolnictwa ekologicznego cena wyniesie 2700 dolarów). Cena ta obejmuje przygotowanie do eksportu w porcie załadunkowym (tzw. Free on Board – FOB). Nowa cena zacznie obowiązywać od 1 października 2019 roku. Jednocześnie o 20% wzrośnie również premia Fairtrade – dodatkowe środki umożliwiające finansowanie projektów wybranych przez rolników zrzeszonych w spółdzielni. Środki z premii Fairtrade mogą służyć poprawie lokalnej infrastruktury lub modernizacji gospodarstw – poprawie wydajności produkcji czy dywersyfikacji upraw.

Dario Soto Abril

Podniesienie ceny minimalnej i premii Fairtrade pomoże wielu producentom kakao wyjść z ubóstwa. Jednakże do osiągnięcia przez rolników godziwego poziomu życia jeszcze daleka droga – Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International

Cena referencyjna – nowe narzędzie Fairtrade

Oprócz podniesienia ceny minimalnej i premii Fairtrade Fairtrade International ustanowiło również cenę referencyjną Fairtrade wystarczającej na godziwe życie dla Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej (kraje te dostarczają na światowy rynek ponad 60% kakao). Cena referencyjna to wartość, jaką rolnicy powinni otrzymywać za sprzedawane kakao, aby zapewnić swoim rodzinom odpowiednie warunki mieszkaniowe, pożywne posiłki, opiekę lekarską i edukację dzieci. Przy ustalaniu ceny referencyjnej wzięto pod uwagę takie wartości, jak wielkość gospodarstwa, koszty produkcji i potencjalne oszczędności wynikające z uprawy pożywienia na własne potrzeby. Aktualna cena referencyjna wynosi 2,20 dolara za kilogram kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i 2,10 dolara w Ghanie. Wartość ceny referencyjnej odnosi się do bezpośrednich zarobków rolnika, bez uwzględniania kosztów przygotowania do eksportu.
Kilka marek już podjęło działania, aby urzeczywistnić wizję godziwych zarobków dla rolników. Tony’s Chocolonely, która już wcześniej przekazywała rolnikom dodatkowe fundusze, zobowiązała się do płacenia ceny referencyjnej Fairtrade wystarczającej na godziwe życie od października 2019 roku. Oxfam Fair Trade i Belvas już od kilku miesięcy płacą za kakao cenę referencyjną Fairtrade. – To doskonały początek. Jednak poprawa losu rolników na większą skalę będzie wymagać udziału znacznie większej liczby firm – podkreśla Dario Soto Abril.

Podniesienie ceny minimalnej i premii Fairtrade oraz wprowadzenie ceny referencyjnej Fairtrade wystarczającej na godziwe życie nastąpi około rok wcześniej niż zaplanowane przez rządy Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej podwyżki cen skupu kakao. W tych krajach cena skupu kakao jest bowiem ustalana centralnie. Fairtrade z radością przyjmuje informacje o planowanej podwyżce. Jest to ważny krok na drodze do zapewnienia drobnym producentom kakao odpowiednich przychodów.

Opracowano w ramach międzynarodowych projektów „Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilizing the European Public to Advance Consumption Patterns that Nurture the Sustainable Development Goals” (finansowanego ze środków Unii Europejskiej) oraz “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model” (finansowanego z funduszu wyszehradzkiego). Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Data publikacji: 16 września 2019