Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016

Pilne! Tylko dzisiaj można jeszcze przedkładać uwagi do Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.

Do 15 lutego można wyrażać opinie dot. „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016”, zgoszonego przez Urząd zamówień publicznych do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
 
Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu wykonał wspaniałą pracę, przygotowując uwagi na temat tego projektu
 
Zachęcamy wszystkich do poparcia załączonego pisma lub do przygotowania własnego stanowiska. Można to zrobić na dwa sposoby:
Z góry dziękujemy!
Data publikacji: 15 kwietnia 2013