Pierwszy sklep wyłącznie z produktami Sprawiedliwego Handlu

We wtorek, 6 grudnia 2011 w Poznaniu zostanie otwarty pierwszy w Polsce sklep, oferujący wyłącznie artykuły Sprawiedliwego Handlu. 

Sklep i punkt informacyjny w jednym powstają w ramach międzynarodowego projektu Aware&Fair (Świadomie i Sprawiedliwie). Celem placówki jest nie tylko sprzedaż wyrobów drobnych producentów z krajów rozwijających się, ale przede wszystkim podnoszenie świadomości mieszkańców Poznania w dziedzinie współzależności globalnych i niesienia pomocy rozwojowej, której Sprawiedliwy Handel jest ważną formą. W sklepie będzie można uzyskać informacje na temat idei Fair Trade oraz projektu Aware&Fair i możliwości przyłączenia się do niego – zarówno przez osoby indywidualne, jak i firmy czy instytucje. Akcja stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznania i Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” (PSSH).
 
Jak zauważa Wojciech Zięba, prezes PSSH, koordynator merytoryczny projektu „Aware&Fair" realizowanego przez Miasto Poznań wspólnie z Hanowerem, Miszkolcem, Litomierzycami, Blantyre (z Malawi) oraz Organizacjami Sprawiedliwego Handlu z Polski i Niemiec:
 
 – Produkty Fair Trade cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Dotyczy to zwłaszcza konsumentów, którzy cenią sobie wysoką jakość żywności, troszczą się o swoje zdrowie i środowisko naturalne oraz mają świadomość niszczącego wpływu niesprawiedliwych warunków handlu międzynarodowego na całe społeczności w krajach ubogiego Południa. Jest to najpoważniejsza przyczyna głodu i nędzy na świecie! Osoby takie podejmują świadome, odpowiedzialne wybory konsumenckie przyczyniając się do poprawy warunków życia i pracy ludzi, od których zależy również jakość naszego życia. W skali Unii Europejskiej sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu rośnie o co najmniej 20% rocznie, podobny wzrost obserwujemy w Polsce, także w czasie kryzysu. To sprawia, że patrzymy w przyszłość z optymizmem.
 
W realizację poznańskiego projektu zaangażowały się m.in. dwie z trzech największych niemieckich organizacji Sprawiedliwego Handlu: El Puente i Dritte Welt Partner (DWP), które zaopatrują PSSH w produkty pochodzące bezpośrednio od drobnych producentów z krajów ubogiego Południa.
 
– Takie wsparcie jest niezbędne dla rozwoju ruchu w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie Sprawiedliwy Handel dopiero raczkuje – zauważa prezes Zięba. – Bez tej pomocy uruchomienie sklepu nie byłoby możliwe.
 
Jak zaznacza Wojciech Zięba: – Przedsięwzięcie nie jest traktowane w kategoriach inwestycji, która ma się jak najszybciej zwrócić i przynosić maksymalne zyski, ale pomóc drobnym wytwórcom: rolnikom i rzemieślnikom z krajów ubogiego Południa. Jednocześnie podkreśla, że – powstanie placówki jest możliwe dzięki zaangażowaniu i życzliwości wielu osób i firm, które wsparły uruchomienie sklepu poprzez dary rzeczowe: materiały remontowo-budowlane, wyposażenie, a także dzięki pracy wolontariuszy, którzy niemal w 100% wykonali niezbędne prace adaptacyjne i remontowe. W rezultacie koszty związane z otwarciem obiektu okazały się naprawdę niewielkie.
 
Tytuł Fair Trade Town (Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu) posiada już ponad tysiąc miast na świecie. Rozpoczęta w Wielkiej Brytanii akcja Aware&Fair obejmuje dziś 23 kraje na wszystkich kontynentach. By spełnić wymagania i zostać Miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu kluczowa jest stosowna uchwała Rady Miasta oraz m.in. odpowiednia liczba placówek, które oferują produkty Fair Trade – jeden sklep oferujący minimum 2 produkty Sprawiedliwego Handlu musi przypadać na 10 tysięcy mieszkańców, a jeden punkt gastronomiczny na 20 tysięcy.
 
Miasto Poznań w celu popularyzowania idei Sprawiedliwego Handlu prowadzi rozmowy z poznańskimi przedsiębiorstwami, planuje też szereg spotkań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o Milenijnych Celach Rozwoju ONZ i Sprawiedliwym Handlu: seminaria dla nauczycieli, warsztaty i wystawy dla uczniów i studentów. Kulminacyjnym punktem projektu "Aware&Fair" będzie gra miejska ze wspólnym finałem we wszystkich miastach w nim uczestniczących, tematycznie powiązana z ideą Milenijnych Celów Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Adres sklepu:
ul. Poznańska 25
Poznań
Data publikacji: 5 grudnia 2011