Wspieranie inicjatyw Fair Trade w Palestynie

Palestyńscy rolnicy łączą siły i rozwijają się dzięki Fair Trade.

Centrum Rozwoju Sprawiedliwego HandluWyobraź sobie, że starasz się rozwinąć niedużą firmę w kraju, który nie tylko jest biedny, ale także nękany geopolitycznymi problemami, które negatywnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości. W takich właśnie warunkach funkcjonuje palestyńskie Centrum Rozwoju Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Development Center – FTDC), działające pod egidą Instytutu Partnerstwa Lokalnego na Uniwersytecie w Betlejem. Centrum udziela wsparcia, organizuje szkolenia oraz pomaga w realizacji inicjatyw Sprawiedliwego Handlu.
 
Wspieranie drobnych palestyńskich przedsiębiorców w ramach strategii Sprawiedliwego Handlu jest najważniejszym zadaniem FDTC. „Dzięki systemowi Fair Trade drobni producenci i rolnicy działający chaotycznie w ramach słabo zorganizowanych grup  mogą zrzeszać się w dobrze zorganizowane spółdzielnie, które opracowują spójne plany działania regulujące rytm pracy.” – mówi Jamil Hjazin z FTDC.
 
Drobni producenci napotykają szereg trudności związanych z prowadzeniem działalności. Największym wyzwaniem jest promowanie produktów i w tym właśnie aspekcie system Sprawiedliwego Handlu jest dla nich bardzo pomocny. Z doświadczenia Hjazina wynika ponadto, że „Fair Trade oferuje drobnym producentom szeroki wachlarz możliwości i pomaga im w sprzedaży produktów”. Według niego głównym motorem rozwoju są ciężka praca oraz zaangażowanie producentów w zdobywanie nowej wiedzy pozwalającej usprawnić działające już spółdzielnie.
 
Efekty działań FTDC są już widoczne. 26 spółdzielni zrzeszających producentów, które otrzymały wsparcie w ramach Sprawiedliwego Handlu, zdołały już zyskać światową renomę, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Inne natomiast skoncentrowały się głównie na rynkach lokalnych. Centrum prowadzi również działania na rzecz propagowania idei Sprawiedliwego Handlu wśród palestyńskiej ludności.
 
FTDC ma już za sobą długą drogę, a wspieranym przez Centrum spółdzielniom udało się zdobyć uznanie na arenie Sprawiedliwego Handlu. Zrzeszeni w nich rolnicy i producenci są żywym dowodem na to, iż nawet w tak trudnym i pełnym napięć regionie model Sprawiedliwego Handlu może stanowić podstawę powodzenia biznesu. 
 
Tłumaczenie: Maciek Trzeciak
Data publikacji: 9 marca 2012