Plantacja HARVEST LTD, KENIA

Zadowoleni pracownicy, większa wydajność i wzrost sprzedaży. Dzięki uzyskanemu w 2011 roku certyfikatowi Fairtrade należąca do Harvest Limited plantacja położona przy rzece Athi rozkwita – dosłownie i w przenośni.

Jacquiline Kemunto to jedna z 700 pracownic na plantacji Harvest LTD

Jacquiline Kemunto to jedna z 700 pracownic na plantacji Harvest LTD

Kwiaty na szczęście: Fairtrade zmienia życie w Kenii

Firma Harvest Limited uzyskała certyfikat Fairtrade w 2011 roku. Sprzedaż kwiatów wzrosła od tej pory o 30%, poprawiła się również wydajność produkcji. Co ważniejsze jednak, pracownicy plantacji podjęli się realizacji ambitnego planu: wykorzystać premię Fairtrade do poprawy jakości życia swoich rodzin i lokalnych społeczności.

Plantacja róż i jej otoczenie

Firma Harvest działa od piętnastu lat, zatrudniając około 700 osób. Każdego roku położone nad brzegiem rzeki Athi szklarnie opuszcza ponad 35 milionów róż. Plantacja znajduje się na suchym obszarze, w którym opady deszczu występują rzadko, a w powietrzu unosi się pył. Jednak dzięki zaangażowaniu Harvest Limited na rzecz ochrony środowiska bezpośrednie otoczenie szklarni porastają liczne i bujne drzewa oraz kwiaty.

Komisja ds. premii zdecydowała o przeznaczeniu części premii Fairtrade na realizację projektów na rzecz ochrony środowiska, m.in. na sadzenie drzew wzdłuż brzegów rzeki Athi. Sadzenie drzew zapobiega erozji gleby, chroni zlewisko rzeki Athi i działa dobroczynnie na lokalny ekosystem, w którym nie brak również krokodyli i hipopotamów.

Hodowane w szkółce lokalne gatunki drzew są przekazywane nieodpłatnie lokalnym władzom, szkołom i szpitalom, a także sprzedawane pracownikom po niższych cenach. Harvest Limited stanowi pod tym względem wzór dla innych firm w regionie.

Harvest działa z rozmachem

Aktywna ochrona środowiska to nie jedyny kierunek działania wytyczony przez komisję ds. premii. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem ambitnego pięcioletniego planu rozwoju obejmującego również wzmacnianie pozycji kobiet.

Przewodniczący komisji Samuel Atieno nie kryje entuzjazmu: – Fairtrade zmienia życie na lepsze. Chcemy wynieść znaczenie premii Fairtrade na wyższy poziom.

Jeżeli środki z premii mogą w krótkim czasie odmienić życie pracownika i jego rodziny, dlaczego nie miałyby również zmienić sytuacji w całym kraju? W dłuższej perspektywie zmiany obejmą całą Kenię, a potem inne kraje Afryki.

Inspirację do opracowania długofalowego planu działania stanowiło określenie przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju i zastąpienie ich w 2015 roku Celami Zrównoważonego Rozwoju. Pracownicy Harvest dostrzegają w tych dokumentach odbicie własnych problemów. Jednym z etapów opracowania planu była ocena i podział na kategorie potrzeb i wyzwań stojących przed lokalną społecznością.

Przejrzysty model zbierania opinii pracowników pozwolił komisji na określenie priorytetów dla poszczególnych grup społecznych, takich jak samotne matki. Sytuację poszczególnych pracowników należy bowiem oceniać całościowo, z uwzględnieniem kontekstu rodziny i szerszej lokalnej społeczności. Komisja opracowała również system umożliwiający długofalową ocenę efektów działań wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.

Wymierne efekty w niespełna dwa lata

Plantacja oferuje pracownikom transport, darmowy posiłek w pracy, czystą wodę, opiekę zdrowotną i opiekę nad dziećmi. Oprócz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy zatrudnionym w Harvest pracownikom udało się wynegocjować grupową podwyżkę płac. Pracownicy przyznają, że z chwilą przyjęcia standardów Fairtrade zaczęli być traktowani znacznie bardziej sprawiedliwie.

Poza szeregiem innych udogodnień pracownicy otrzymują premię Fairtrade, która wynosi 10% ceny sprzedaży kwiatów na zasadach Fairtrade. Środki te mogą przeznaczyć według własnego uznania na poprawę warunków życia.

W ostatnich latach kwestia dostępu do edukacji w Kenii znacząco się poprawiła, jednak nauka w szkołach ponadpodstawowych wciąż pozostaje płatna, a wielu rodziców nie stać na opłacanie czesnego. Pracownicy Harvest zdecydowali się przeznaczać część premii na cele edukacyjne. Z programu stypendiów skorzystała już połowa rodzin pracowników.

Z premii Fairtrade finansowane są stypendia dla dzieci rolników z plantacji Harvest LTD

Z premii Fairtrade finansowane są stypendia dla dzieci rolników z plantacji Harvest LTD

– Posłanie dzieci do szkoły jest najważniejsze. Nasza przyszłość będzie lepsza, moje dzieci będą wykształcone. Ich życie będzie lepsze – mówi Agnes Mulwa, 34-letnia pracowniczka plantacji kwiatów, której pierworodny syn uczy się w szkole ponadpodstawowej. – Mam nadzieję, że moje dwie córki tez będą mogły się uczyć. Gdyby plantacja nie współpracowała z Fairtrade, nie miałabym za co wykształcić dzieci.

Oprócz tego dziewczęta otrzymują nieodpłatnie podpaski. Wcześniej dziewczęta, których nie było stać na ich zakup, w czasie miesiączki opuszczały lekcje w szkole, co czasem prowadziło do całkowitego przerwania nauki. Obecnie problem nieobecności został w dużym stopniu rozwiązany, a wyniki dziewcząt z egzaminów poprawiły się aż o 60 procent.

Pozostałe projekty

Istotne jest, że lokalne społeczności i grupy same wybierają projekty do realizacji. Rozmaite działania w wymiarze społecznym, gospodarczym i edukacyjnym nie tylko poprawiają sytuację materialną pracowników, ale – co równie istotne – podnoszą ich poczucie własnej wartości.

Nagroda Fairtrade dla najlepszej komisji pracowniczej ds. premii w Afryce

W 2014 roku komitet ds. premii reprezentujący pracowników Harvest Limited w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie wzmacniania pozycji kobiet, opieki zdrowotnej i zrównoważonej produkcji rolnej został uhonorowany nagrodą roku Fairtrade dla najlepszej komisji pracowniczej ds. premii w Afryce.

– To niesamowite, że efekty naszej krótkiej pracy zostały tak zauważone i docenione – nie kryje radości Lawrence Mwangi, skarbnik komisji, w której skład wchodzi sześć kobiet i sześciu mężczyzn.

– Dzięki premii Fairtrade możemy roztaczać i realizować wizję, która wykracza daleko poza kwestie pracy i zarobków. Nagroda jest dla nas wielkim zastrzykiem motywacji. Dzięki niej zamierzamy zdziałać jeszcze więcej.

Kwiaty Fairtrade są naprawdę inne. Pachną szczęściem.

Zdjęcia i tekst: Nathalie Bertrams