Standardy Fairtrade

Standardy Fairtrade dzielimy na ogólne i specyficzne dla poszczególnych produktów. Ich spełnienie jest wymagane od producentów oraz nabywców i przetwórców ich produktów. Mianem producentów w systemie Fairtrade określa się rolników z krajów globalnego Południa, którzy są głównymi beneficjentami systemu Fairtrade. Certyfikat Fairtrade mogą uzyskać również plantacje i zakłady zatrudniające pracowników najemnych. Przedsiębiorcy skupujący od nich plony zobowiązani są płacić im określoną standardami cenę i przestrzegać warunków określonych w standardach Fairtrade.

man-with-plot-of-land-710

Obecnie istnieją standardy dotyczące następujących produktów: banany, bawełna, cukier trzcinowy, herbata, kakao, kawa, komosa ryżowa (quinoa), kwiaty cięte, miód, orzechy/ziarna oleiste, owoce i warzywa świeże, owoce suszone, piłki sportowe, przyprawy, rośliny ozdobne, ryż, soki, wino, złoto.

Standardy Fairtrade (ogólne jak i specyficzne dla poszczególnych produktów) regulują między innymi następujące kwestie:

Cena minimalna Fairtrade

Premia Fairtrade

Możliwość prefinansowania / kredyty

Odpowiednie warunki socjalne

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego

Standardy Fairtrade ustala Komitet Standardów Fairtrade International, w skład którego wchodzą reprezentanci organizacji członkowskich, sieci producenckich Fairtrade oraz niezależni eksperci. Komitet prowadzi przy tym szerokie konsultacje z producentami, przedsiębiorcami, niezależnymi ekspertami, inspektorami dokonującymi certyfikacji itp. oraz przestrzega kodeksu dobrych praktyk ustanawiania standardów ISEAL Alliance.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące standardów Fairtrade znaleźć można na stronie www.fairtrade.net/standards.html