European Fair Trade Association (EFTA)

Stowarzyszenie jedenastu importerów, którzy zaliczają się do największych i najstarszych organizacji Sprawiedliwego Handlu w Europie. Celem EFTA jest wsparcie swoich członków poprzez wymianę informacji i realizację wspólnych projektów i badań ułatwiających współpracę z dostawcami.

www.european-fair-trade-association.org

Stowarzyszenie jedenastu importerów, którzy zaliczają się do największych i najstarszych organizacji Sprawiedliwego Handlu w Europie. Celem EFTA jest wsparcie swoich członków poprzez wymianę informacji i realizację wspólnych projektów i badań ułatwiających współpracę z dostawcami.