14 maja Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu!

Już 14-go maja Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu! 

Podobnie jak w poprzednich latach, chcemy zachęcić wszystkich sympatyków Sprawiedliwego Handlu do świętowania razem z nami. Oto kilka propozycji dziań, które można podjąć z myślą o tym dniu.
  • Jeśli planujesz wydarzenia popierające Sprawiedliwy Handel w Polsce, zarejestruj je w serwisie www.worldfairtradeday10.org/. W ten sposób inni również dowiedzą się o nich.
  • Podpisz w Internecie deklarację poparcia Sprawiedliwego Handlu. Deklaracja jest dostępna w języku polskim na stronie WFTO
  • Zrób zdjęcie obrazujące Twoje poparcie dla idei Sprawiedliwego Handlu. Dobry przykład dał Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego — teraz kolej na nas. Wystarczy napisać na kartce papieru coś w rodzaju „Popieram Sprawiedliwy Handel” lub „XYZ popiera Sprawiedliwy Handel”, gdzie XYZ to nazwa Twojej miejscowości, i zrobić zdjęcie. Zdjęcia można przesyłać na adres Koalicji Sprawiedliwego Handlu (fairtrade@fairtrade.org.pl). Z nadesłanych/zrobionych zdjęć planujemy stworzyć internetową galerię.
  • Zorganizuj śniadanie Fairtrade. Pomocne materiały można znaleźć w serwisie FLO International.
  • Zachęć rodzinę i znajomych do skosztowania produktów Sprawiedliwego Handlu. Lista punktów handlowych oferujących produkty Sprawiedliwego Handlu jest dostępna w serwisie Koalicji (wybierz odpowiednią kategorię z menu po lewej).
  • Dołącz do nas na Facebooku i poleć Sprawiedliwy Handel znajomym.
Jerzy Buzek popiera Sprawiedliwy Handel
© Photo European Union
 Dziękujemy!
 
Data publikacji: 5 maja 2011