Główne zalety Fairtrade

Fairtrade zmienia życie, zmieniając handel. Kierujemy fundusze z powrotem do rolników i pracowników z krajów rozwijających się, którzy zasługują na godziwą zapłatę i pracę w godziwych warunkach. Jesteśmy wiodącym niezależnym globalnym ruchem na rzecz sprawiedliwości w handlu. Na wielu największych rynkach Fairtrade pozostaje najbardziej rozpoznawalnym i cieszącym się największym zaufaniem standardem zrównoważonego handlu.

Producenci kawy ze spółdzielni Fairtrade Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi, Peru. Fot. © CLAC

Producenci kawy ze spółdzielni Fairtrade Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi, Peru. Fot. © CLAC

 FAIRTRADEFairtrade to znacznie więcej niż system certyfikacji. Za doskonale znanym znakiem FAIRTRADE kryje się jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych globalnych ruchów na rzecz zmian. Fairtrade to 1,9 miliona rolników i pracowników oraz globalny oddolny ruch poparcia, tworzony przez ponad 2000 Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu w 28 krajach oraz niezliczoną liczbę szkół, uczelni i grup wyznaniowych.

Oferujemy producentom podstawowe zabezpieczenie w postaci ceny minimalnej na wszystkie główne produkty. Unikatowy system premii Fairtrade zapewnia im dodatkowe środki, o których przeznaczeniu decydują samodzielnie. Od 2014 roku producenci i pracownicy otrzymali ponad 791 milionów euro premii Fairtrade.

Fairtrade wierzy, że najlepszym sposobem na wyeliminowanie ubóstwa jest płacenie sprawiedliwych cen producentom rolnym i sprawiedliwych pensji pracownikom. Sprawiedliwe ceny są najważniejsze, ponieważ rolnicy i pracownicy z krajów rozwijających się zasługują na godziwą zapłatę i pracę w godziwych warunkach.

Jesteśmy jedynym globalnym systemem zrównoważonego rozwoju, który należy w połowie do producentów, jest współzarządzany przez producentów i z myślą o producentach. Pracowników w systemie Fairtrade chronią silne, transparentne standardy. Wspieramy kobiety w zakładaniu własnych organizacji i szkolimy je do roli przedsiębiorców i lokalnych liderek.

Fairtrade przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cel nadrzędny, czyli zlikwidowanie ubóstwa pod każdą postacią na całym świecie, zajmuje również centralne miejsce w systemie Fairtrade. Nasze standardy to zbiór podstawowych narzędzi rozwoju, który wykracza poza certyfikację.

Fairtrade to niezależny, praktyczny i elastyczny partner biznesowy dla każdego, kto poważnie traktuje ideę zrównoważonego rozwoju. Dla konsumentów, którzy wybierają spomiędzy setek oznakowań na produktach, Fairtrade oznacza zaufanie i pewność podczas odpowiedzialnych zakupów.