Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)?

Sprawiedliwy Handel

FairtradeBenefit-710

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa.

Smutne fakty

  1. Pracownik plantacji kawy zarabia 0,5 USD dziennie, czyli około 100 USD rocznie.
  2. Z każdej filiżanki kawy, którą wypijasz w restauracji, producent otrzymuje jedynie 5-25 groszy.
  3. Pracownicy plantacji kawy, herbaty i kakao nie są w stanie utrzymać i wykształcić swoich dzieci ani zapewnić im opieki lekarskiej.

Można inaczej! – Zasady Sprawiedliwego Handlu

  1. Uczciwa cena za produkty
  2. Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne
  3. Przejrzystość, uczciwość i szacunek w relacjach handlowych

Dowiedz się więcej o zasadach Sprawiedliwego Handlu