Historia

Informacje historyczne nt. nieformalnej Koalicji Sprawiedliwego Handlu

logo koalicji shNieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała 16.3.2009, aby promować ruch Sprawiedliwego Handlu w sposób skoordynowany, na skalę ogólnopolską, we współpracy z międzynarodowymi strukturami ruchu, dążąc do zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu dla konsumentów oraz wspierając przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje i osoby zainteresowane działaniem w ramach Sprawiedliwego Handlu. Nieformalną Koalicję tworzyły podmioty z całej Polski.

Członkowie nieformalnej Koalicji (organizacje pozarządowe)

 1. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
 2. Fundacja Ekorozwoju
 3. Fundacja na rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga
 4. Fundacja Projekt Caracol (Falanster)
 5. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
 6. Grupa eFTe Warszawa
 7. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 8. Polska Akcja Humanitarna
 9. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
 10. Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych
 11. Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
 12. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 13. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Partnerzy nieformalnej Koalicji (firmy i osoby)

 1. Biosprawiedliwi
 2. BioKurier
 3. Firma Handlowo-Usługowa „Fuente” (OH sklep)
 4. Jarmarki Świata
 5. Kępa Cafe
 6. proFT LTD
 7. Natura Rzeczy
 8. Sprawiedliwy Handel w praktyce
 9. Szczypta Świata

Archiwalne dokumenty nieformalnej Koalicji Sprawiedliwego Handlu

 1. Raporty z działalności od roku 2009 (PL/ENG)
 2. Statut (nieaktualny!)
 3. Zasady przystępowania (nieaktualne!)
 4. Deklaracja członkowska (nieaktualna!)