Co to jest Fairtrade?

Fairtrade to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, który zmienia sytuację producentów rolnych w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Fairtrade działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla drobnych rolników i pracowników.

Uczciwe warunki handlowe dla rolników

Drobni rolnicy i pracownicy należą do najbardziej marginalizowanych grup w globalnym systemie handlowym. W Fairtrade stanowią centralny punkt wszystkich naszych działań. Poprzez bardziej uczciwe warunki finansowe Fairtrade daje rolnikom i pracownikom najemnym większą kontrolę nad swoim życiem i umożliwia im podejmowanie decyzji o przyszłości. Rolnicy i pracownicy mają wiele do powiedzenia na każdym poziomie działania Fairtrade, począwszy od decyzji dotyczących inwestycji i prowadzenia lokalnych organizacji po równe prawo głosu w decydowaniu o działaniach Fairtrade na szczeblu globalnym.

Dla rolników i pracowników Fairtrade to:

Petrona Mendoza Calmo ze spółdzielni CODECH w Guatemali. Fot. © Sean Hawkey

Sprawczość dla konsumentów

Znak FairtradeKonsumenci stanowią nieodzowną część Fairtrade. Wybierając produkty ze znakiem FAIRTRADE, wspierasz rolników i pracowników w ich dążeniach do zapewnienia lepszego bytu sobie, ich rodzinom i społecznościom. Możesz być częścią zmiany na lepsze poprzez codzienne działania.

Badanie GlobeScan przeprowadzone w 2023 roku wykazało, że już 53% konsumentów w Polsce rozpoznaje znak FAIRTRADE. Spośród tych osób aż 82% zadeklarowało zaufanie do systemu Fairtrade.

System Fairtrade

System Fairtrade tworzą następujące organizacje:

Jako lider globalnego ruchu na rzecz sprawiedliwości w handlu Fairtrade wspiera i mobilizuje do działania firmy i rządy, a jednocześnie łączy rolników i pracowników z konsumentami, którzy kupują ich produkty.