Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała 16.3.2009 jako inicjatywa kilkunastu małych firm i organizacji pozarządowych. 13.9.2013 na jej bazie zarejestrowano w Krakowie Fundację (data wpisu do KRS 16.9.2013).

Fairtrade Marketing Organisation

Od kwietnia 2015 roku Fundacja ma status Fairtrade Marketing Organisation (FMO), tj. reprezentuje w Polsce Fairtrade International, właściciela znaku FAIRTRADE umieszczanego na certyfikowanych produktach Sprawiedliwego Handlu. Wsparcia merytorycznego udziela nam Fairtrade Deutschland.

Organizacja Pożytku Publicznego

15.1.2016 r. Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska i otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wizja i misja

Naszą wizją są sprawiedliwe relacje handlowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał.

Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Fairtrade w celu wspierania marginalizowanych producentów z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów ze znakiem FAIRTRADE w Polsce.

Cele statutowe

Fundacja została założona w celu:

 1. upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu,
 2. budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu,
 3. tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu,
 4. wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu,
 5. wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce,
 6. wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów,
 7. prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Statut Fundacji znajduje się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasz zespół

Zespół Fairtrade Polska

Założyciele Fundacji (fundatorzy)

Przedstawiciele organizacji założycielskich Fundacji "Koalicja Sprawiedliwego Handlu"

Przedstawiciele organizacji założycielskich Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”

 1. Agnieszka Bińkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
 2. Fundacja EkoRozwoju
 3. Dorota Kocurek-Poznańska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
 4. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 5. Polska Akcja Humanitarna
 6. proFT LTD
 7. Maria Monika Stalony, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
 8. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
 9. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Władze Fundacji

Skład Rady Fundacji, Komisji Kontroli oraz Zarządu Fundacji znajdują się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane rejestrowe

Informacje kontaktowe są dostępne na stronie Kontakt.

Fundacja współpracuje z Fairtrade International (dawniej Fairtrade Labelling Organizations International) oraz z Fairtrade Deutschland (dawniej TransFair e.V.), a także utrzymuje kontakty z innymi organizacjami Sprawiedliwego Handlu, np. z World Fair Trade Organization.