Działania edukacyjne i promocyjne

Organizacje Sprawiedliwego Handlu w różnych krajach, w tym Inicjatywy Licencjonujące prowadzą szereg ciekawych działań zwiększając świadomość obywateli na temat sytuacji i problemów mieszkańców krajów Globalnego Południa oraz promując produkty Sprawiedliwego Handlu wśród konsumentów. Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, kliknij sekcję „Zaangażuj się”.

FKSH933_PiknikFT-710

Na stronach internetowych poszczególnych organizacji znajdują się regularnie aktualizowane informacje o Sprawiedliwym Handlu i systemie Fairtrade skierowane do różnych grup odbiorców (dzieci i młodzieży, konsumentów, przedsiębiorców itd.). Są tam dostępne bazy danych miejsc, w których można kupić produkty Fairtrade w danym kraju, jak również spisy licencjonowanych producentów. Udostępniają one także opracowane materiały promocyjne i informacyjne w postaci poradników, broszur, raportów, filmów, ulotek, plakatów.

Wiele Inicjatyw (np. Fairtrade Foundation, Max Havelaar France) współpracuje z lokalnymi grupami działania oraz zajmuje się szkoleniem edukatorów, którzy promują zasady Sprawiedliwego Handlu w swoich szkołach, parafiach, w sklepach etc. TransFair-Minka (Luksemburg) oferuje szkołom warsztaty edukacyjne o Sprawiedliwym Handlu, podczas których uczniowie mogą zrobić własną czekoladę i poznać zasady rządzące rynkiem kakao. Wiele organizacji udostępnia gotowe scenariusze lekcji o Sprawiedliwym Handlu.

Duże znaczenie mają wydarzenia popularyzujące Sprawiedliwy Handel. Co roku w każdą drugą sobotę maja w ponad 70 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day). Od kilku lat także w Polsce organizowane są w ten dzień pokazy filmów, debaty, festiwale, pikniki i inne ciekawe działania.

W wielu krajach na przełomie lutego i marca odbywają się dwutygodniowe imprezy – Fairtrade Fortnight zapoczątkowane przez Fairtrade Foundation (Wielka Brytania). W Niemczech organizowany jest Banana Day. Na imprezy te składają się festyny, pikniki, pokazy filmów, wystawy, konkursy, wycieczki i inne atrakcje. Fairtrade Fortnight łączy lokalnych kampanierów, wolontariuszy, organizacje członkowskie, partnerów handlowych i media, podkreślając istniejący już stopień poparcia dla Sprawiedliwego Handlu w społeczeństwie i zwiększając jego zasięg.

Niektóre organizacje prowadzą także wyspecjalizowane kampanie, w ramach których różne instytucje i miejsca mogą uzyskać oficjalny tytuł Fairtrade. Np. TransFair-Minka wspiera powstawanie Stref Sprawiedliwego Handlu a belgijski Max Havelaar – Ulic Sprawiedliwego Handlu.

Fairtrade Foundation realizuje kilka programów, w ramach których wspiera, promuje i zaopatruje w materiały informacyjne lokalne grupy działania, które mogą ubiegać się o tytuły:

Każdy z tych programów wiąże się z osiąganiem celów ustanowionych przez Fairtrade Foundation. Konkretny tytuł jest przyznawany grupom, którym udaje się osiągnąć wszystkie cele. Służą one nie tylko zwiększaniu sprzedaży i dostępności produktów Fairtrade – w domu, w szkole, w pracy, na uczelni, w ratuszach, parafiach i gminach wyznaniowych itp., ale prowadzą także do lepszego zrozumienia i poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu. Obecnie (listopad 2008 r.) na świecie jest ponad 500 Miast Fairtrade (w tym w Wielkiej Brytanii – 401), a kampanie promujące ten program są prowadzone w 17 krajach, m.in. we Francji, w Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, w Irlandii, USA, Australii, Kanadzie, Finlandii i Szwecji.

Więcej informacji

Inne ważne kampanie