Najważniejsze podmioty Fairtrade

Fairtrade International (dawniej Fairtrade Labelling Organisations International) jest stowarzyszeniem i działa na zasadach non profit. Będąc organizacją parasolową dla organizacji udzielających licencji na używanie znaku Fairtrade w poszczególnych krajach (National Fairtrade Organisations – NFO, dawniej Labelling Initiatives) i Sieci Producentów (Producer Networks – PN) zarządza międzynarodowym systemem certyfikacji Fairtrade. Obecnie zrzesza ponad 20 organizacji krajowych i 3 sieci producenckie oraz współpracuje z kilkoma krajowymi organizacjami wspierającymi (Fairtrade Marketing Organisations – FMO), w tym z Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Głównym zadaniem Fairtrade International jest opracowywanie standardów Fairtrade oraz wspieranie producentów w krajach Południa, aby ułatwić im korzystanie z systemu Fairtrade.

Zarząd Fairtrade International jest wybierany przez krajowe organizacje Fairtrade oraz Zgromadzenie Sieci Producenckich. W jego skład wchodzą przedstawiciele krajowych organizacji Fairtrade, certyfikowanych organizacji producentów Fairtrade oraz certyfikowanych dystrybutorów Fairtrade, a także niezależni eksperci. Zarząd ustanawia Komisję ds. Finansów, Komisję ds. Nominacji oraz Komisję ds. Standardów. Członkami Komisji ds. Standardów są interesariusze Fairtrade International oraz niezależni eksperci, których zadaniem jest dopilnowanie, aby wszyscy zaznajomili się z wszelkimi niezbędnymi ekspertyzami i mogli podejmować odpowiedzialne decyzje.

Za pośrednictwem Zarządu oraz poszczególnych komisji producenci są zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących ustalania cen minimalnych Fairtrade, premii na rzecz społeczności lokalnej oraz standardów Fairtrade.

fairtrade-board-meeting-710

Przy Fairtrade International istnieje niezależna firma audytowa, FLO-CERT, która zajmuje się kontrolowaniem przedsiębiorców pod kątem przestrzegania tych standardów oraz udzielaniem certyfikatów ich wypełnienia.

Krajowe organizacje Fairtrade promują Fairtrade i wydają przedsiębiorcom licencję na używanie znaku Fairtrade na konkretnych produktach w danym kraju. Wspierają rozwój nowych produktów Fairtrade oraz nowych kanałów ich rozprowadzania. Dodatkowo organizacje te w sposób profesjonalny zajmują się działaniami edukacyjnymi w tym temacie oraz lobbingiem na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

Sieci Producenckie (Producer Networks) to stowarzyszenia, do których mogą dobrowolnie przystąpić certyfikowani producenci Fairtrade. Zrzeszają przedstawicieli spółdzielni i unii zajmujących się produkcją towarów Fairtrade. Obecnie istnieją trzy Sieci Producenckie reprezentujące trzy regiony: Afrykę, Amerykę Łacińską oraz Azję Południową i Południowo-Wschodnią.