Współpraca

Sekcje w tym dokumencie: Partnerstwa, Członkostwa, Koalicjanci, Projekty

I. PARTNERSTWA

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona wspólnie przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Kampania Dobre Cele

Kampania edukacyjna Dobre Cele prowadzona pod parasolem kampanii 17 Celów. Jest to szerokie partnerstwo firm, organizacji pozarządowych oraz świata nauki na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.
logo-dobre-cele-1

 

Umowy partnerskie

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zawarła umowy partnerskie z następującymi podmiotami:

II. CZŁONKOSTWA

My i nasi Koalicjanci uczestniczymy w federacjach, koalicjach, porozumieniach, partnerstwach i stowarzyszeniach, takich jak:

www.ofop.eu

III. Koalicjanci

Poniżej prezentujemy organizacje, które powołały Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, bądź już po powołaniu przedstawiciele tych organizacji weszli do Rady Nadzorczej Fundacji.

IV. PROJEKTY

Projekty, w których bierzemy lub braliśmy udział:

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (E2/1281)Projekt realizowany przy współpracy z następującymi organizacjami: