Współpraca

Sekcje w tym dokumencie: Partnerstwa, Członkostwa, Koalicjanci, Projekty

I. PARTNERSTWA

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona wspólnie przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Umowy partnerskie

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zawarła umowy partnerskie z następującymi podmiotami:

II. CZŁONKOSTWA

My i nasi Koalicjanci uczestniczymy w federacjach, koalicjach, porozumieniach, partnerstwach i stowarzyszeniach, takich jak:

III. Koalicjanci

Poniżej prezentujemy organizacje, które powołały Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, bądź już po powołaniu przedstawiciele tych organizacji weszli do Rady Nadzorczej Fundacji.

IV. PROJEKTY

Projekty, w których bierzemy lub braliśmy udział: