Współpraca

Sekcje w tym dokumencie: Partnerstwa, Członkostwa, Koalicjanci, Projekty

I. PARTNERSTWA

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona wspólnie przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Umowy partnerskie

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zawarła umowy partnerskie z następującymi podmiotami:

  • United Nations Development Programme Europe and the CIS, Project Office Poland
    (Biuro UNDP w Polsce zamknięto w 2013 r.)
  • Kancelaria Prawna Pajączkowska i Wspólnicy

II. CZŁONKOSTWA

My i nasi Koalicjanci uczestniczymy w federacjach, koalicjach, porozumieniach, partnerstwach i stowarzyszeniach, takich jak:

www.ofop.eu

III. Koalicjanci

Poniżej prezentujemy organizacje, które powołały Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, bądź już po powołaniu przedstawiciele tych organizacji weszli do Rady Nadzorczej Fundacji.

IV. PROJEKTY

Projekty, w których bierzemy lub braliśmy udział:

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (E2/1281)Projekt realizowany przy współpracy z następującymi organizacjami: