Raporty i badania

Wizją Fairtrade są sprawiedliwe relacje handlowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał. Jej realizacja wymaga podejmowania skutecznych działań, opartych na wiedzy, doświadczeniu i analizie zbieranych danych. Dlatego też Fairtrade regularnie zleca i publikuje badania w obszarach zainteresowań. Na tej stronie będziemy zamieszczać opracowania badań i raporty z działalności organizacji.

Sprawozdania i raporty Fairtrade Polska

Wszystkie sprawozdania Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, jak również wcześniejsze sprawozdania z działalności nieformalnej Koalicji Sprawiedliwego Handlu, są dostępne w naszym serwisie BIP: bip.fairtrade.org.pl

Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE w Polsce w 2021

Na zlecenie Fairtrade International i Fairtrade Polska w lutym i marcu 2021 roku GlobeScan przeprowadził badania konsumenckie na temat Fairtrade, które objęły 15 418 osób z 15 rynków: Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii/Półwyspu Iberyjskiego, Holandii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE w Polsce w 2018

Wyniki badania rozpoznawalności znaku FAIRTRADE wśród polskich konsumentów. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku przez zespół ekspertów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Link do opracowania: Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE

Eksternalizacja kosztów w sektorze produkcji bananów

Zjawisko przenoszenia kosztów na inne ogniwa łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym w ostatnich latach jest coraz częściej dyskutowany. Brytyjska organizacja badawcza True Price na zlecenie Fairtrade International zbadała, jakie koszty środowiskowe i społeczne ponoszą drobni rolnicy zajmujący się uprawą bananów i pracownicy najemni na plantacjach. Celem badania było określenie wielkości obciążeń społecznych i środowiskowych ponoszonych przez producentów oraz porównanie kosztów zewnętrznych w produkcji konwencjonalnej i Fairtrade. Opracowanie w języku angielskim.

Link do podsumowania: True price banana at a glance
Pełen raport: True price banana study full

Raport Fairtrade International 2015-2016

Raport zawiera podsumowanie najważniejszych informacji na temat rozwoju systemu Fairtrade w latach 2015-2016.
Link do raportu: Raport Fairtrade International 2015-2016