Raporty i badania

Wizją Fairtrade są sprawiedliwe relacje handlowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał. Jej realizacja wymaga podejmowania skutecznych działań, opartych na wiedzy, doświadczeniu i analizie zbieranych danych. Dlatego też Fairtrade regularnie zleca i publikuje badania w obszarach zainteresowań. Na tej stronie będziemy zamieszczać opracowania badań i raporty z działalności organizacji.

Raport Fairtrade Polska 2019

Raport zawiera podsumowanie rozwoju rynku Fairtrade i najważniejszych działań Fairtrade Polska w 2019 roku.
Raport w języku polskim: Raport Fairtrade Polska 2019
Raport w języku angielskim: Fairtrade In Review 2019 (ENG)

Raport Fairtrade Polska 2018

Raport stanowi podsumowanie najważniejszych działań podejmowanych przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
Link do raportu (język polski): Raport Fairtrade Polska 2018
Link do raportu (język angielski): Fairtrade Polska Report 2018

Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE

Wyniki badania rozpoznawalności znaku FAIRTRADE wśród polskich konsumentów. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku przez zespół ekspertów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Link do opracowania: Rozpoznawalność znaku FAIRTRADE

Eksternalizacja kosztów w sektorze produkcji bananów

Zjawisko przenoszenia kosztów na inne ogniwa łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym w ostatnich latach jest coraz częściej dyskutowany. Brytyjska organizacja badawcza True Price na zlecenie Fairtrade International zbadała, jakie koszty środowiskowe i społeczne ponoszą drobni rolnicy zajmujący się uprawą bananów i pracownicy najemni na plantacjach. Celem badania było określenie wielkości obciążeń społecznych i środowiskowych ponoszonych przez producentów oraz porównanie kosztów zewnętrznych w produkcji konwencjonalnej i Fairtrade. Opracowanie w języku angielskim.

Link do podsumowania: True price banana at a glance
Pełen raport: True price banana study full

Raport Fairtrade Polska 2016-2017

Raport stanowi podsumowanie najważniejszych działań podejmowanych przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska w latach 2016-2017.
Link do raportu: Raport Fairtrade Polska 2016-2017

Raport Fairtrade International 2015-2016

Raport zawiera podsumowanie najważniejszych informacji na temat rozwoju systemu Fairtrade w latach 2015-2016.
Link do raportu: Raport Fairtrade International 2015-2016