Znaki FAIRTRADE

Wybieranie produktów ze znakiem FAIRTRADE to prosty i skuteczny sposób na poprawę jakości życia osób wytwarzających produkty, po które tak chętnie sięgamy. Korzystniejsze ceny skupu, premia Fairtrade na projekty rozwojowe i poprawa warunków pracy to szansa na lepsze życie i bardziej stabilną przyszłość dla społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa.

Znak FAIRTRADE, bez względu na rodzaj, oznacza, że produkty spełniają społeczne, ekonomiczne i środowiskowe standardy ustalone przez Fairtrade International. Znak przyznaje się produktom, nie firmom. Nie obejmuje on firm ani organizacji sprzedających produkty.

Klasyczny znak Fairtrade

Klasyczny znak FAIRTRADE został niedawno odświeżony (symbol ® przeniesiono do wewnątrz obramowania). Znak ten wskazuje, że produkt jest w 100% Fairtrade i jest fizycznie identyfikowalny. Takim produktem może być na przykład kawa.
Znak FAIRTRADE dla bawełny oznacza, że bawełna zawarta w produkcie ma certyfikat Fairtrade i jest fizycznie identyfikowalna.

Znak ze strzałką z prawej oznacza, że produkt jest w 100% Fairtrade, jest produktem wieloskładnikowym lub produktem wytworzonym zgodnie z zasadami bilansu masy (np. herbata). Strzałka podpowiada konsumentom, żeby poszukać dodatkowych informacji o znaku i składnikach Fairtrade z tyłu opakowania. Wszystkie składniki Fairtrade w produkcie, dla których istnieją odpowiednie standardy, muszą być Fairtrade.

Znaki Fairtrade Cococa/Sugar/Cotton Program

Zastosowanie znaku FAIRTRADE Program dla kakao, cukru lub bawełny oznacza, że w danym produkcie jeden surowiec zakupiono na zasadach Fairtrade. Program ten oznacza większe korzyści dla rolników uprawiających te surowce przez zapewnienie szerszych możliwości sprzedaży. Większa sprzedaż wzmacnia organizacje producenckie, a także pozwala na inwestycje w projekty techniczne. Fairtrade Cococa/Sugar/Cotton Program jest obecnie zastępowany przez nową inicjatywę Fairtrade Sourcing Ingredient (patrz niżej).

Znaki Fairtrade Sourcing Ingredient

Aby móc stosować znak Fairtrade Sourcing Ingredient, 100% wybranego składnika Fairtrade w produktach złożonych, liniach lub kategoriach produktów złożonych, musi być pozyskane na zasadach Fairtrade. W Fairtrade Cocoa/Sugar/Cotton Program można było wykorzystać tylko trzy surowce: kakao, cukier lub bawełnę, natomiast program Fairtrade Sourcing Ingredient obejmuje wszystkie surowce z wyjątkiem kawy i bananów. Strzałka na pasku bocznym podpowiada, żeby szukać dodatkowych informacji z tyłu lub z boku opakowania i oznacza, że obrót składnikiem odbywa się na zasadach bilansu masy. Przykładowe znaki dla kakao, ryżu, róż, herbaty i bawełny znajdują się poniżej.