8 maja 2010 Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

Już po raz dwudziesty na świecie, a czwarty w Polsce 8 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu jest inicjatywą Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO), wspieraną przez tysiące obywateli, producentów konsumentów, organizacje Sprawiedliwego Handlu, ruchy społeczne i ekologiczne, władze lokalne, rządy krajowe oraz instytucje wielostronne na całym świecie. W czasie Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu oraz w poprzedzających go i następujących po nim dniach i tygodniach odbędą się setki wydarzeń poświęconych idei Sprawiedliwego Handlu.
 
W tym roku w dziesięciu polskich miastach zaplanowano szereg różnych imprez, które mają zwrócić uwagę na problem biedy na świecie i możliwości jej minimalizowania. AfroSlot w Gliwicach, Dekonsumpcja w Warszawie, konferencja na temat Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu, w której udział weźmie poseł do Parlamentu Europejskiego pan Filip Kaczmarek,
to tylko przykładu wielu oddolnych, lokalnych inicjatyw. Szczegółowy plan wydarzeń związanych ze Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu znajduje się w serwisie www.fairtrade.org.pl.
 
Obchody uświetni m.in. wizyta Johan Kanjagaile, dyrektora ds. eksportu w spółdzielni Kagera Cooperative Union, który opowie o tym, jak żyje się w Tanzanii oraz w jaki sposób Sprawiedliwy Handel pomaga drobnym rolnikom zwiększać efektywność pracy oraz podnosić poziom ich życia. Jego wizyta w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Gliwicach jest częścią szerszego projektu edukacyjnego obejmującego Polskę, Finlandię i  Węgry, w którym uczestniczy Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” z Gdańska.
 
Kagera to region w północno-zachodniej Tanzanii, gdzie rolnicy zajmują się głównie uprawą kawy. Typowy drobny rolnik posiada około pół hektara ziemi, z której musi wyżywić sześcioosobową rodzinę, opłacić dzieciom naukę w szkole oraz pokryć wszelkie inne wydatki. Nic dziwnego, że w takich warunkach trudno związać koniec z końcem. A jednak każda filiżanka kawy, herbaty, tabliczka czekolady czy łyżeczka cukru może przyczynić się do poprawy losu mieszkańców krajów rozwijających się, takich jak Tanzania.

Nasza spółdzielnia zrzesza ponad 90 tysięcy drobnych rolników. Od 1990 roku produkujemy kawę rozpuszczalną w ramach Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Dzięki kontraktom Sprawiedliwego Handlu nasi rolnicy otrzymują godziwe wynagrodzenie, a fundusze z dodatkowej premii są przeznaczane na budowę szkół, przychodni, ochronę środowiska i inwestycje w zakłady przetwórcze – mówi John.

Każdy z nas może pomóc marginalizowanym producentom z krajów rozwijających się, wkładając do koszyka produkty Sprawiedliwego Handlu. W Polsce są to głównie produkty oznaczone certyfikatem Fairtrade (listę sklepów, gdzie są dostępne, można znaleźć na stronach Koalicji Sprawiedliwego Handlu – www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy_handel).
 
Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, którego celem jest dążenie do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, oferując lepsze warunki handlowe i broniąc praw marginalizowanych producentów i pracowników Globalnego Południa.
 
Organizacje Sprawiedliwego Handlu, przy wsparciu konsumentów, są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości w społeczeństwie i prowadzenie kampanii na rzecz zmian w regułach i praktykach na konwencjonalnym rynku międzynarodowym. Produkcja i sprzedaż towarów Sprawiedliwego Handlu odbywa się zgodnie z tymi zasadami. Tam, gdzie to możliwe, są one weryfikowane przez niezależne i godne zaufania systemy.
 
Kontakt:
Tadeusz Makulski Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” tel.: +48 508 044 484 e-mail: tadeusz.makulski@sprawiedliwyhandel.pl Maria Huma Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć tel.: +48 607 88 80 82 e-mail: maria@zielonasiec.pl
 
Data publikacji: 7 maja 2010