Akcja lokalna – zmiana globalna

Polska Akcja Humanitarna poszukuje 20 liderów lub liderek z miejscowości poniżej 150 tys. mieszkańców, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz zmian globalnych.

Liderzy i liderki wspólnie ze stworzonym przez siebie pięcioosobowym zespołem, wspierani przez PAH, będą  realizować działania w swoich społecznościach lokalnych. W terminie od września 2011 r. do czerwca 2012 r. zespoły zorganizują trzy akcje o tematyce globalnej, natomiast w terminie od maja do października 2012 r, weekendowy Festiwal Lokalnie – Globalnie. 
 
Kandydaci/-tki powinni/-y posiadać wsparcie instytucjonalne w swojej miejscowości, doświadczenie w realizacji działań lokalnych oraz mieć wysoką motywację do współpracy z PAH. Z uczestnikami i uczestniczkami programu zostaną podpisane umowy  o współpracy. Udział w programie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Warunkiem uczestnictwa jest 100% frekwencja na szkoleniach. 

Oferta

Harmonogram zjazdów

Udział we wszystkich zjazdach jest obowiązkowy.
 
Uczestnicy/-czki projektu na podstawie zdobywanej podczas treningu wiedzy oraz dostarczanych na bieżąco materiałów, będą zobowiązani/-e do przeprowadzenia trzech akcji z tematyki globalnego rozwoju i globalnych współzależności w swojej społeczności lokalnej.  

Harmonogram działań

Uczestnicy/-ki projektu mają obowiązek przygotowania sprawozdań z każdej akcji, dodatkowo część akcji będzie superwizjonowana. Zgłaszać można się jeszcze tylko do 1 lipca. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram rekrutacji są dostępne na stronie www.pah.org.pl.
 
Data publikacji: 28 czerwca 2011