Ankieta na temat ekonomii społecznej i solidarnej oraz współpracy rozwojowej

W związku z Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” zaprasza do współpracy w ramach projektu dotyczącego ekonomii społecznej i solidarnej oraz współpracy rozwojowej.

Projekt Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond jest realizowany przez nas wraz z partnerami z 23 krajów w UE i 9 w krajach globalnego Południa.
 
W wybranych regionach Polski (a konkretnie w województwach: Dolnośląskim, Opolskim, Małopolskim, Śląskim, Mazowieckim i Łódzkim) prowadzimy badania, które pomogą nam zidentyfikować przykłady najlepszych praktyk związanych z ekonomią społeczną i solidarną oraz współpracą rozwojową, aby promować je w Polsce i na arenie międzynarodowej (m.in. poprzez stworzenie filmów na ich temat), zwiększając w ten sposób siłę i skalę ich oddziaływania. 
 
Istnieje wiele różnych definicji ekonomii społecznej i solidarnej. Oto jedna z nich:
„Ekonomia społeczna i solidarna to ruch, który stawia sobie za cel zmianę całego systemu społecznego i gospodarczego, akcentując taki paradygmat rozwoju, którego podstawą są zasady ekonomii solidarnej. Ekonomia społeczna i solidarna wyraża się w dynamicznej interakcji pomiędzy solidarnością i wzajemnością, łącząc cele jednostek z celami grup”.
Ekonomia społeczna odwołuje się do zrównoważonego rozwoju i uwzględnia interesy mniejszości, najsłabszych, dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją oraz niereprezentowanych członków społeczeństwa.
 
Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczamy spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe a nawet drobną przedsiębiorczość i firmy rodzinne.
Współpraca rozwojowa to z kolei partnerskie działania, których celem jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego krajów uboższych.
Współpraca rozwojowa obejmuje między innymi działania na rzecz poprawy edukacji, opieki zdrowotnej i infrastruktury w krajach uboższych, pomoc humanitarną ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów, wsparcie przemian demokratycznych, programy stypendialne dla mieszkańców krajów uboższych, preferencyjne pożyczki dla krajów rozwijających się, a także działania edukacyjne w krajach będących donatorami na tematy związane z globalnym rozwojem (edukacja globalna).
 
Przykładem ekonomii społecznej, solidarnej i współpracy rozwojowej jest ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
 
W związku z powyższym szukamy osob, które pomogą nam zidentyfikować przykłady dobrych praktyk dotyczących tak rozumianej ekonomii społecznej, solidarnej i współpracy rozwojowej przez wypełnienie ankiety online!
 
WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE
 
Wśród osób, które wypełnią ankietę rozlosujemy upominki w postaci produktów z certyfikatem Fairtrade. Respondenci zyskają też możliwość uczestnictwa w takich działaniach Fundacji jak szkolenia, warsztaty, festiwale i konferencje. Opracowane badania obrazujące stan ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce oraz w Europie zostaną opublikowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym (w pierwszej kolejności osobom, które wypełnią ankietę).
Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Data publikacji: 25 marca 2016