Chorzowski happening na rzecz Sprawiedliwego Handlu

W ramach III Chorzowskiego Festiwalu Nauki uczniowie dwóch chorzowskich szkół wspólnie zorganizowali happening pod hasłem: „FAIR TRADE – niech handel będzie sprawiedliwy”.

Inspiracją dla happeningu był projekt edukacyjny „Szkoła globalna działa lokalnie”, realizowany w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II oraz w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących przez Polską Akcję Humanitarną (należącą do Koalicji Sprawiedliwego Handlu).
 
Uczniowie chorzowskich szkół promują Sprawiedliwy Handel
 
Jak można przeczytać na szkolnym blogu Gimnazjum nr 2 w Chorzowie: 

Impreza miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców naszego miasta na niesprawiedliwe relacje w handlu międzynarodowym, przede wszystkim – łamanie przez duże korporacje praw pracowniczych w krajach Globalnego Południa, np. poprzez wykorzystywanie do pracy nieletnich, w tym dzieci, nieprzestrzeganie godzin pracy, odpowiednich jej warunków, brak godziwego wynagrodzenia za towary i usługi. Dodatkowo happening miał zachęcić ludzi do praktycznego działania na rzecz zmiany tej sytuacji poprzez kupowanie produktów z certyfikatem Fair Trade (Sprawiedliwy Handel).

Więcej informacji oraz obszerna galeria zdjęć znajduje się w witrynie internetowej Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.
 
Cieszymy się, że uczniowe chcą wspierać inicjatywę, której celem jest przywrócenie równowagi w handlu międzynarodowym, a poprzez to poprawa losu drobnych rolników w krajach rozwijających się. Polska Koalicja Sprawiedliwego Handlu przygotowuje projekt Szkoły przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, który ułatwi instytucjom edukacyjnym aktywne włączenie się w promocję ruchu Fair Trade. 
 
Opracowano na podstawie artykułu Zofii Cofałki, koordynatorki programu Szkoła Globalna działa lokalnie w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie.
Data publikacji: 22 czerwca 2011