Co się działo? :: Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

W ubiegły weekend w siedmiu miastach Polski obchodzono Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele ogólnokrajowej Koalicji Sprawiedliwego Handlu oraz międzynarodowego systemu Fairtrade przedstawili, jak ruch ten rozwija się w Polsce. Setki osób podczas śniadań Fairtrade miało okazję przyczynić się do poprawy losu mieszkańców ubogich krajów Południa, delektując się produktami ich pracy.

Tym sposobem – konsumując kawę, herbatę czy czekoladę pochodzące ze Sprawiedliwego Handlu – można wspierać producentów z ubogich krajów Południa również na co dzień. Janina Ochojska Okońska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, podkreślała że rozwój krajów korzystających z pomocy humanitarnej zależy również od nas jako konsumentów. Popyt na produkty certyfikowane Fairtrade pozwoli większej ilości ludzi z Afryki, Ameryki Południowej i Azji korzystać z systemu stabilnych cen oraz wsparcia rozwojowego. Fairtrade to największy na świecie system etycznej certyfikacji produktów. Jeden z jego założycieli, Dieter Overath, tłumaczył jakie daje korzyści:
 
• producentom z ubogich krajów Południa – stabilne ceny, premie na projekty rozwojowe, dostęp do kredytów, wsparcie merytoryczne oraz lepszą współpracę z partnerami handlowymi z krajów rozwiniętych, dzięki czemu mogą oni ulepszać swoją działalność
 
• firmom sprzedającym certyfikowane produkty – wykazanie się odpowiedzialnością społeczną, dobry wizerunek, odpowiedź na potrzeby swoich klientów, poparcie organizacji pozarządowych a także bliższą współpracę z dostawcami
 
• konsumentom wybierającym certyfikowane produkty – możliwość pomocy krajom ubogim w prosty sposób oraz wyrażenia poparcia dla sprawiedliwych praktyk handlowych
 
Produkty Fairtrade są już coraz łatwiej dostępne w Polsce – da się je znaleźć w wielu delikatesach, kawiarniach, w sprzedaży wysyłkowej, a niedługo możemy spodziewać się wprowadzenia ich na półki popularnych sieci handlowych. Wśród kupujących rośnie też ilość osób, które rozpoznają znak certyfikacyjny Fairtrade – choć daleko nam jeszcze do Europy zachodniej, gdzie jego rozpoznawalność sięga nawet 70%. Czasami jednak polscy konsumenci nawet nie wiedzą, że zamawiana przez nich kawa spełnia wysokie standardy etyczne. Dlatego Koalicja Sprawiedliwego Handlu podjęła za cel prowadzenie szerszych działań informacyjnych na skalę ogólnokrajową.
 

 
 
Członkowie i partnerzy Koalicji organizowali obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w 7 miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Łodzi i Lublinie. Wydarzenia te przyciągnęły dużą uwagę mediów regionalnych oraz mieszkańców.
 
 
W Warszawie śniadanie Fairtrade było częścią festiwalu Dekonsumpcja, organizowanego przez Grupę eFTe (zobacz).
 
 
W Krakowie poczęstunki odbyły się: w cafe Tribeca, połączony z prezentacją na temat Sprawiedliwego Hanldu oraz występem bębniarskim, a także w cafe Rękawka, połączony z zabawą piłkami certyfikowanymi Fairtrade (zobacz).
 
 
We Wrocławiu w sprawiedliwy weekend włączyły się lokale Falanster, Kalaczkra i Yerbaciarnia oraz sklep Irena, Mediateka i Centrum Reanimacji Kultury. Odbyły się warsztaty, degustacje i pokazy filmów, imprezy muzyczne, wystawy fotografii oraz rękodzieła, a nawet wyścig rowerowy (zobacz).
 
 
W Toruniu śniadanie Fairtrade odbyło się w rytmie bębnów (zobacz).
 
 
W Lublinia poczęstunek oraz akcja informacyjna odbyły się na powietrzu (zobacz).
 
 
 
Data publikacji: 13 maja 2009