Czwarta, międzynarodowa konferencja entuzjastów Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu

Entuzjaści Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Towns) spotkają się 5 i 6 listopada w Bonn na czwartej, międzynarodowej konferencji poświęconej tej inicjatywie.

Konferencja jest kontynuacją poprzednich spotkań entuzjastów ruchu Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu, które odbyły się w Londynie, Brukseli i w Lyonie. Konferencja ma być okazją dla delegatów do wymiany doświadczeń oraz zastanowieniem się, co zrobić, aby kampania Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu miała jeszcze większy wpływ na życie drobnych producentów w krajach rozwijających się. 
 
Na konferencji pojawi się również polski akcent. Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” opowie o rozwoju kampanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz poprowadzi jeden z warsztatów.
 
Uczestnicy konferencji nieprzypadkowo spotkają się w Bonn — miasto to właśnie otrzymało status Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Na świecie jest obecnie 841 takich miast.
Data publikacji: 27 października 2010