Czy będziemy mieli co jeść w roku 2050?

Fairtrade International opracowało Politykę Zrównoważonego Rolnictwa, która wzywa do stworzenia odpornych systemów żywnościowych opartych na agroekologii, czyli stosowaniu w rolnictwie zasad odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Rolnicy na całym świecie, a razem z nimi my – konsumenci stoimy w obliczu niepewnej przyszłości, chyba że nastąpi znacząca zmiana w kierunku sprawiedliwych, zrównoważonych systemów żywnościowych i rolnictwa przyjaznego dla środowiska, ostrzega Fairtrade International.

Wiemy, że w ciągu zaledwie 30 lat rosnące temperatury i zmieniające się wzorce opadów sprawią, że wiele regionów nie będzie nadawać się do uprawy podstawowych roślin

— powiedział Juan Pablo Solis, starszy doradca ds. klimatu i środowiska w Fairtrade International.

Zrównoważone, sprawiedliwe systemy żywnościowe mają kluczowe znaczenie dla przetrwania zarówno ludzi, jak i całej planety. Aktywnie przyjmując zrównoważone i odporne modele produkcji żywności, możemy uniknąć i złagodzić wiele niekorzystnych skutków zmian klimatu.
Fairtrade wydało Politykę Zrównoważonego Rolnictwa, która wzywa do stworzenia odpornych systemów żywnościowych opartych na agroekologii – stosowaniu w rolnictwie zasad odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. Organizacja ostrzega, że brak przyjęcia agroekologii w skali globalnej może skutkować powszechnymi stratami plonów i niedoborami niektórych produktów spożywczych.

Wpływ katastrofy klimatycznej nieuchronnie wywoła szereg konsekwencji środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Kraje, których gospodarki opierają się na eksporcie produktów rolnych, odczują spadek dochodów. Lasy i chronione rezerwaty będą zagrożone wylesianiem, ponieważ rolnicy będą poszukiwać bardziej produktywnych gruntów. Zagrożone będą źródła utrzymania całych społeczności, a systemy żywnościowe staną w obliczu poważnych wstrząsów – nie tylko w krajach, w których żywność jest uprawiana, ale także tam, gdzie jest spożywana

— dodaje Juan Pablo Solis.

Wyzwania klimatyczne związane z produkcją żywności na całym świecie już teraz obejmują m.in.:

Plan agroekologii Fairtrade pokazuje, w jaki sposób zrównoważone rolnictwo może z kolei prowadzić do zrównoważonych systemów żywnościowych, zrównoważonych źródeł utrzymania i sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Jesteśmy głęboko przekonani, że zasady agroekologiczne umożliwią dwóm milionom rolników i pracowników Fairtrade pracę w sposób, który przyniesie korzyści nam wszystkim, pomagając jednocześnie w realizacji Agendy 2030. Nie ma ani jednego ze 169 różnych punktów działania SDG, który nie byłby w jakiś sposób związany z żywnością i rolnictwem. Zrównoważona przyszłość musi być również przyszłością sprawiedliwą

— mówi Javier Aliaga Lordemann, Dyrektor Fairtrade Centre of Excellence in Climate & Environment.

Nowa Polityka Zrównoważonego Rolnictwa określa, w jaki sposób Fairtrade rozumie zrównoważony rozwój pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Umożliwia skupienie naszych wysiłków na wszystkich trzech wymiarach i ma na celu przyspieszenie prac Fairtrade w kwestii ochrony środowiska.
Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat Polityki Zrównoważonego Rolnictwa (skrócone informacje w języku angielskim) >

Pobierz dokumenty i dowiedz się więcej (dokumenty w jęz. angielskim) >

Zdjęcie wyróżniające: fot. Juan Nicolás Becerra Manrique / Fairtrade Canada

Data publikacji: 4 sierpnia 2023