Czy Polacy myślą o jutrze?

Zapraszamy na wydarzenie online inaugurujące inicjatywę „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”, które odbędzie się w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów.

Dobre Cele dla polskiego konsumenta

Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie wiedzą, co mają robić!

Dlatego w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do wszystkich Polaków – Dobre Cele. W jej ramach powstanie strona internetowa, spot i szereg innych materiałów edukacyjnych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację. Szerokie grono partnerów kampanii będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.

Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów właśnie. Od 5 lat pracujemy z firmami w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje jednak na polskim rynku inicjatywy, która wprost angażowałaby konsumentów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się uzupełnić tę lukę z naszymi partnerami. Wiele z tych podmiotów od lat prowadzi swoje działania. Dziś łączymy się pod parasolem Dobrych Celów, aby wzmocnić przekaz i pokazać jak te projekty przyczyniają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju

– mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Partnerstwo na rzecz Celów

Inicjatorem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami głównymi kampanii są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy i uczelnie wyższe.

Partnerami merytorycznymi jest natomiast blisko 40 organizacji pozarządowych. Każda z nich patronuje Celowi Zrównoważonego Rozwoju, w obszarze którego działa. Dzieli się swoją wiedzą na temat wyzwań i dostępnych rozwiązań. Inspiruje do aktywności, zapraszając do dołączenia do swoich akcji, kampanii i wydarzeń.

Około 80% światowej populacji ludzi żyjących w ubóstwie mieszka na terenach wiejskich. Dlatego w Fairtrade wychodzimy z założenia, że zmniejszanie skali ubóstwa i głodu zaczyna się od płacenia rolnikom uczciwej ceny za ich plony. Fairtrade dąży do zrównoważonego rozwoju ludzi i planety poprzez większą równowagę sił w globalnych łańcuchach dostaw, wzmacnianie pozycji kobiet, ochronę praw dzieci i dbałość o zachowanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego.

Inauguracja kampanii Dobre Cele

Kampania Dobre Cele zostanie zainagurowana podczas wydarzenia online „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele” w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

Kampania zostanie uroczyście rozpoczęta podczas wydarzenia przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerów głównych kampanii: Głównego Urzędu Statystycznego i Federacji Konsumentów. Wystąpią też przedstawiciele partnerów merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i Stowarzyszenia Wiosna.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i odkrywania kampanii edukacyjnej Dobre Cele!

Partnerzy kampanii Dobre Cele

Inicjator: Kampania 17 Celów

Partnerzy główni: Federacja Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny

Partnerzy merytoryczni: Bank Żywności w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Czysta Polska, Diveristy Hub, Faitrade Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Las na Zawsze, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ocalenie, Fundacja Polskie Dzieci, Future Collars, Habitat for Humanity , Instytut Ochrony Środowiska, Koalicja 5 Frakcji, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, Kupuj Odpowiedzialnie, Marine Stewardship Council (MSC) Polska, Mental Health Center, Operacja Czysta Rzeka, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, oddział mazowiecki, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polski Instytut Środowiska Pracy, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Wiosna, Teach for Poland, UN Global Compact Network Poland, UNAP, WWF, ZOO Płock, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław, Związek Miast Polskich

Partnerzy – samorządy: Miasto Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Patron medialny: NGO.pl

Więcej informacji

Data publikacji: 22 września 2021