Dlaczego warto wspierać Sprawiedliwy Handel?

Tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wspierać ideę Sprawiedliwego Handlu, może przekona ten krótki wpis. Do poniższych punktów można by jeszcze dodać kilka kolejnych, równie istotnych, ale to i tak dobry początek. Robiąc świąteczne zakupy, warto zarezerwować część budżetu na produkty Fair Trade. 

 1. Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu możemy przyczyniać się do zmniejszania biedy i negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy Handel zapewnia godziwą cenę i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu.
 2. Sprawiedliwy Handel zapewnia pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa (w krajach Globalnego Południa są to zwłaszcza kobiety, osoby niepełnosprawne oraz tubylcy).
 3. Sprawiedliwy Handel zmienia warunki wymiany handlowej przez podkreślanie znaczenia praw człowieka, eliminację niewolnictwa, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.
 4. Sprawiedliwy Handel promuje pokój przez zmniejszanie biedy, która stanowi główne zarzewie konfliktów.
 5. Sprawiedliwy Handel wzmacnia małe i średnie firmy oraz promuje silną gospodarkę na szczeblu lokalnym i krajowym.
 6. Standardy i zasady Sprawiedliwego Handlu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego oraz promują zrównoważony rozwój przez stosowanie metod upraw ziemi, które są przyjazne dla środowiska.
 7. Sprawiedliwy Handel zmniejsza problem zmian klimatycznych dzięki zrównoważonej produkcji.
 8. Sprawiedliwy Handel pomaga w użyźnianiu wyjałowionych gleb poprzez promowanie naturalnych metod upraw ziemi.
 9. Sprawiedliwy Handel prowadzi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i promocji alternatywnych, ekologicznych rozwiązań.
 10. Sprawiedliwy Handel podkreśla wagę recyklingu i czystości środowiska naturalnego.
 11. Sprawiedliwy Handel zachęca rolników do stosowania organicznych metod upraw.
 12. Sprawiedliwy Handel promuje etyczny styl życia. Dzięki konsumentom, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, zmniejsza się obszar biedy, a zwiększa sprawiedliwość społeczna.
Data publikacji: 13 grudnia 2009