Fair Trade na targach BioFach 2013

W dniach 13-16 lutego w Norymberdze odbyły się największe na świecie targi żywności ekologicznej BioFach.

Jak co roku na targach BioFach obecnych było wielu producentów Fair Trade. Także część spotkań i wykładów poświęcona była kwestii Sprawiedliwego Handlu.
 
Wśród producentów dbających o produkcję ekologiczną widoczny jest wyraźny trend do wprowadzania jednego ze znaków certyfikacyjnych Fair Trade dla produktów pochodzących z krajów Południa. Na targach widoczne było stopniowe przełamywanie monopolu Fairtrade International w zakresie etycznej certyfikacji. Szczególnie firmy niemieckie i francuskie coraz częściej decydują się na korzystanie z alternatywnych znaków certyfikacyjnych – dużą popularność uzyskują znaki Naturland Fair, łączący gwarancję produkcji organicznej i etycznej, a także Fair for Life czy EcoSocial i wiele innych, nieco mniej rozpoznawalnych. Jednocześnie obserwujemy zjawisko rezygnowania przez najbardziej znane firmy z umieszczania na opakowaniach znaku certyfikacyjnego Fairtrade. Takie rozmnożenie się bytów certyfikacyjnych (nie zapominajmy o planach WFTO wprowadzenia certyfikacji) niesie za sobą szansę nawiązania równorzędnej dyskusji pomiędzy wieloma podmiotami zaangażowanymi w certyfikowanie i wspieranie Sprawiedliwego Handlu. Z drugiej strony grozi to dalszym skonfundowaniem konsumentów z uwagi na mnogość znaków na opakowaniach. 
 
W tle targów odbywały się spotkania pomiędzy aktorami Sprawiedliwego Handlu. Szczególnie ciekawa była dyskusja na temat przyszłości ruchu, na którą zaproszeni byli znakomici eksperci, w tym przedstawiciele organizacji Organic Services, Naturland, Ecocert, GEPA, PFCE i Soil Association. Dyskusja dotyczyła trzech zagadnień: 
Borys Bińkowski
 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy portalowi Biokurier za użyczenie zdjęć!
 
Data publikacji: 20 lutego 2013