Fairtrade aktualizuje standard dotyczący kawy, tak by odpowiadał na wyzwania przyszłości

Zmiany w standardzie Fairtrade dotyczącym kawy odzwierciedlają większy nacisk na uczciwe praktyki handlowe, przestrzeganie praw człowieka oraz należytą staranność w zakresie dbałości o środowisko.

Nowa wersja standardu Fairtrade dotyczącego kawy weszła w życie 15 lipca 2021 roku. Wprowadzenie zmian ma na celu wzmocnienie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym i dostosowanie do kierunków rozwoju praw człowieka i należytej staranności w zakresie dbałości o środowisko.

Standard obowiązuje organizacje drobnych producentów i traderów. Podobnie jak w przypadku innych zmian, obie grupy będą miały czas, aby dostosować swoje działania w zgodzie z najnowszymi zmianami:

Uwaga: Kryteria dotyczące przystąpienia do systemu Fairtrade obowiązują od 15 lipca 2021, ponieważ zastępują one środki tymczasowe wprowadzone jeszcze w 2020 roku.

Bardziej rygorystyczne praktyki handlowe

Aby wzmocnić dobre praktyki handlowe, takie jak tworzenie organizacji producentów i terminową realizację umów, wprowadzono szereg zmian, m.in.:

W standardzie środowiskowym znalazły się następujące wymogi:

Wsparcie we wdrażaniu zmian

Biorąc pod uwagę rozszerzony zakres tematyczny zaktualizowanego standardu dotyczącego kawy, sieci producentów Fairtrade i organizacje producentów otrzymają pomoc w procesie dostosowania się do nowych wymogów. Wsparcie obejmie szkolenia i webinary oraz materiały i szablony ułatwiające wprowadzenie zmian. Sieci producentów rozpoczną szkolenie organizacji producentów w styczniu 2022 roku.

Pobierz pełen standard (w języku angielskim).

Data publikacji: 22 września 2021