5 powodów dla których Fairtrade jest globalnym ruchem na rzecz zmian

Uważamy, że sprawiedliwość w relacjach handlowych ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnych wyzwań i dlatego nie ustajemy w działaniach.

Pomimo bezprecedensowych zmian, które musieliśmy wdrożyć w 2020 roku, w Fairtrade nadal wierzymy w jedną stałą: zmianę sposobu funkcjonowania handlu i zmianę życia ludzi wytwarzających produkty, z których korzystamy każdego dnia.  Oto pięć powodów, dla których Fairtrade jest globalnym ruchem na rzecz zmian.

1. Wierzymy w moc działania zbiorowego

W globalnym systemie handlu, który często nie uwzględnia interesu i dobrobytu społeczności drobnych rolników, Fairtrade daje rolnikom i pracownikom silny, zbiorowy głos. Standardy Fairtrade, które promują zbiorowe i integracyjne zarządzanie oraz podejmowanie decyzji wśród spółdzielni producenckich. W 2019 roku certyfikowane spółdzielnie rolnicze zarobiły ponad 190 milionów euro premii Fairtrade. Środki te posłużyły do ​​poprawy usług zdrowotnych, edukacyjnych, wodnych i sanitarnych dla swoich społeczności, a także na inwestycje w lepszą jakość i wydajność upraw. Co ważne, to rolnicy demokratycznie decydują o sposobie wydatkowania środków z premii Fairtrade.

Kobiety ze spółdzielni Unitea The United Nilgiri Tea Estates w Indiach © Fairtrade / Funnelweb Media

2. Pomagamy w budowie lokalnej odporności na globalne wyzwania

Obecnie ponad 1800 organizacji producentów w systemie Fairtrade korzysta ze sprzedaży na warunkach Fairtrade i wsparcia technicznego. Organizacje te są także promotowami zmian we własnych społecznościach. Gdy na początku 2020 roku pandemia Covid-19 zaczęła rozprzestrzeniać się po świecie, wiele organizacji producentów Fairtrade szybko działało lokalnie, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Na przykład hodowcy kwiatów w Kenii wykorzystali środki z premii Fairtrade, aby kupować maszyny do szycia i szyć maski dla społeczności w regionie. Fairtrade International we współpracy z krajowymi organizacjami Fairtrade zebrało ponad 15 milionów euro na zabezpieczenie bieżących potrzeb rolników w czasie pandemii, a w dalszej perspektywie na podźwignięcie się z kryzysu gospodarczego.

Powodzie, osuwiska i uszkodzone drogi w Hondurasie po przejściu huraganów Eta i Iota w listopadzie i grudniu 2020. Na zdjęciu spychacz wysłany do naprawy drogi zepsuł się powodując blokadę na jeden dzień. Fot. Sean Hawkey

Firma Oserian z Kenii rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych na początku pandemii COVID-19. Fot. Oserian Development Company Ltd

3. Napędzamy zmiany systemowe

W ciągu ostatnich trzech lat 1,2 mln zwolenników Fairtrade w 20 krajach Unii Europejskiej podpisało porozumienia wzywające do zawarcia bardziej sprawiedliwych umów handlowych, korzystniejszych dla producentów z krajów Południa. Porozumienia dotyczą zmian w polityce Wielkiej Brytanii po Brexicie oraz na szczeblu Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Istnieją aktywne grupy parlamentarne Fairtrade w UE, Wielkiej Brytanii i innych krajach, w których prawodawcy starają się zapewnić, aby nowe prawodawstwo i polityka traktowały priorytetowo sprawiedliwość handlową. Niedawno eurodeputowani z UE głosowali za przyjęciem nowej dyrektywy UE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Dyrektywa ta uwzględnia potrzeby drobnych rolników na południu świata.

Walne Zgromadzenie Fairtrade International 2017. Fot. Javier Luna, Fairtrade International

4. Promujemy inkluzywny rozwój

Struktura zarządzania Fairtrade włącza producentów rolnych w procesy decyzyjne na każdym szczeblu. Organizacje producentów mają 50% głosów na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Fairtrade International. Spółdzielnie z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki i Azji są reprezentowane we FLOCERT, organie ustanawiającym i weryfikującym standardy, a Rada Doradcza ds. Praw Pracowniczych Fairtrade obejmuje przedstawicieli związków zawodowych i pracowników, którzy prowadzą prace nad 8. Celem Zrównoważonego Rozwoju (Godna praca i wzrost gospodarczy ).

Ponadto, Fairtrade wzmacnia pozycję kobiet poprzez Szkoły Liderek (Women’s School of Leadership). Pomaga także chronić dzieci przed wykorzystywaniem do pracy, między innymi poprzez bieżące monitorowanie i odpowiednie reagowanie.

W zeszłym roku Fairtrade umieściło prawa człowieka w centrum swojej działań, publikując własne zobowiązanie w zakresie praw człowieka, zachęcające firmy do zintensyfikowania prac nad należytą starannością w zakresie praw człowieka (Human Rights Due Diligence).

5. Jesteśmy przekonani, że każdy ma rolę do odegrania

W Fairtrade promujemy współpracę wielu interesariuszy. Ruch Fairtrade tworzą także konsumenci, działacze, władze lokalne, przedsiębiorstwa i producenci zaangażowani w walkę o sprawiedliwość handlu. Na całym świecie istnieje ponad 2000 miast Fairtrade, uniwersytetów, szkół i wspólnot wyznaniowych. Łączy nas wspólna wizja świata, w którym rolnicy w najbiedniejszych rejonach świata mogą cieszyć się bezpiecznymi i zrównoważonymi źródłami utrzymania, wykorzystywać swój potencjał i decydować o swojej przyszłości.

Strajk klimatyczny w Bonn, Niemcy, 2017. Fot. Jakub Kaliszewski, Fairtrade Deutschland

Fairtrade jest i pozostaje ruchem opartym na prawach człowieka. Wybieranie produktów ze znakiem FAIRTRADE – to najprostszy sposób, by być jego częścią.

 

Źródło: https://www.fairtrade.net/news/five-reasons-why-fairtrade-is-the-global-movement-for-trade-justice, Kelly Hawrylyshyn, Senior Advisor Global Resource Mobilization in Fairtrade International

Data publikacji: 25 lutego 2021