Fairtrade i B Lab nawiązują partnerstwo na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

B Lab i Fairtrade będą aktywnie rozwijać metody współpracy, które promują działania partnerów i interesariuszy organizacji jako część procesu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Fairtrade, najbardziej rozpoznawalny system certyfikacji w zakresie sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, oraz B Lab – globalna sieć organizacji zaangażowanych w przekształcenie systemu gospodarczego dzięki innowacjom takim jak certyfikacja B Corp – ogłosili dziś nawiązanie współpracy, której celem jest wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez odpowiedzialne działania biznesowe, zrównoważone łańcuchy dostaw i globalną przejrzystość korporacyjną.

W ramach partnerstwa B Lab i Fairtrade zobowiązują się do dzielenia się wiedzą i wzajemnego wspierania się w zakresie opracowywania standardów, rzecznictwa, kampanii publicznych i mobilizacji, jak również do współtworzenia programów i projektów wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, które według agendy ONZ mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

– Fairtrade od prawie 30 lat jest liderem działań na rzecz sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości w handlu – mówi dr Nyagoy Nyongo, Global CEO Fairtrade International. – Dzięki kluczowemu partnerstwu z B Lab będziemy mogli połączyć siły, aby angażować kolejne firmy w nasze działania i współpracować nad rozwiązaniem najbardziej palących problemów społecznych w obszarach klimatu, handlu i praw człowieka.

Według ONZ partnerstwa to kluczowe narzędzie do zapewnienia wszystkim ludziom bardziej zielonej, czystszej i zrównoważonej przyszłości. Ponadto współpraca w ramach partnerstw jest niezbędna do przekształcenia gospodarki tak, by miała charakter zrównoważony i włączający.

W ramach partnerstwa B Lab i Fairtrade będą aktywnie rozwijać metody współpracy, które promują działania partnerów i interesariuszy organizacji jako część procesu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

– To długo wyczekiwane partnerstwo zarówno dla B Lab, jak i całego ruchu B Corp – mówi Andrew Kassoy, współzałożyciel i CEO B Lab. – Gdy ponad 15 lat temu w grupie założycieli snuliśmy plany certyfikacji B Corp, model certyfikacji Fairtrade International był dla nas zarówno inspiracją, jak i dowodem na to, że biznes może służyć dobrym celom.

Nasze organizacje łączą siły w czasie, gdy standardy zrównoważonego rozwoju dla firm nie są postrzegane w kategoriach ozdoby, ale jako niezbędne narzędzie do przekształcenia gospodarki globalnej tak, by służyła wszystkim ludziom, społecznościom i planecie – dodaje Kassoy.

Społeczne i środowiskowe standardy biznesowe B Lab określają, w jaki sposób firmy mogą przysłużyć się do czynienia dobra. Oparte na ekspertyzach interesariuszy, badaniach i ugruntowanych najlepszych praktykach standardy tworzą podstawę wymogów certyfikacji B Corp oraz narzędzi zarządzania wpływem oferowanych przez B Lab. Standardy Fairtrade opracowano po to, by wspierać zrównoważony rozwój organizacji drobnych producentów i pracowników rolnictwa w krajach rozwijających się. Standardy Fairtrade stanowią kompletne połączenie kryteriów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Decydując się na certyfikację B Corp i Fairtrade, firmy demonstrują swoje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach łańcuchów dostaw.

Pierwszym działaniem w ramach nowego partnerstwa B Lab i Fairtrade będzie określenie możliwości współpracy w obszarze opracowywania standardów i tworzenie punktów stycznych ułatwiających budowanie relacji między sieciami obu organizacji.

– Jako firma, która posiada certyfikat B Corp i pozyskuje składniki z certyfikatem Fairtrade, z doświadczenia wiemy, że korzyści ze standardów odnoszą nie tylko drobni producenci, ale i inni interesariusze, jak pracownicy, klienci, społeczności lokalne, a także środowisko naturalne – podkreśla Cheryl Pinto, Global Values Led Sourcing Manager firmy Ben & Jerry’s. – Partnerstwo między Fairtrade i B Lab oznacza, że firmy, które chcą działać w sposób bardziej zrównoważony i wywierać pozytywny wpływ społeczny, zyskają jeszcze lepszy dostęp do podstaw, narzędzi, wsparcia merytorycznego i pomocy ze strony innych organizacji.

B Lab

B Lab odmienia gospodarkę globalną, tak by przynosiła korzyści wszystkim ludziom, społecznościom i planecie. Jako lider zmian systemów gospodarczych globalna sieć B Lab zajmuje się tworzeniem standardów, polityk, narzędzi i programów dla biznesu oraz certyfikacją firm – znanych jako B Corp – które wyznaczają trendy. Naszą społeczność tworzy obecnie 280 tysięcy osób zatrudnionych w ponad 4 tysiącach firm B Corp działających w 153 branżach w 77 krajach oraz ponad 150 tysięcy firm, które mierzą swój wpływ za pomocą narzędzi B Impact Assessment i SDG Action Manager. Więcej informacji na temat działań i możliwości dołączenia do ruchu można znaleźć na www.bcorporation.net.

Fairtrade International

Fairtrade zmienia handel, stawiając rolników i pracowników na pierwszym miejscu. W praktyce oznacza to wyższe ceny skupu, godziwe warunki pracy i wzmacnianie pozycji drobnych producentów w handlu. Fairtrade daje przykład, zapewniając 50% miejsc we władzach organizacji przedstawicielom producentów. Fairtrade International to niezależna organizacja non-profit, która reprezentuje 1,8 miliona rolników i pracowników na świecie. Jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego FAIRTRADE, który można znaleźć na ponad 30 tysiącach produktów. Znak FAIRTRADE jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem zrównoważonej produkcji i cieszy się najwyższym zaufaniem spośród wszystkich tego rodzaju znaków na świecie. Fairtrade International i organizacje członkowskie współpracują z biznesem, angażują konsumentów, inspirują do działania organizacje społeczeństwa obywatelskiego i umożliwiają producentom przejęcie kontroli, po to by zrealizować wizję sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości opartej na fundamentach sprawiedliwości społecznej. Więcej informacji na www.fairtrade.net

Data publikacji: 24 września 2021