Fairtrade w broszurze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

25 września przypada 14 rocznica przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna kampanię informacyjną na temat odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.

Kampania składa się z pięciu broszur i animacji, których zadaniem jest popularyzowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Broszura „Zakupy i konsumpcja” zawiera szereg praktycznych porad, dzięki którym konsumenci mogą w prosty sposób wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jako jeden ze sposobów autorzy wskazują wybieranie certyfikowanych produktów Sprawiedliwego Handlu. W tworzeniu kampanii brała udział Grupa Robocza ds. Konsumenckich Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pt. „Zakupy i konsumpcja”:

Wszystkie broszury można pobrać ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/dzialamy-odpowiedzialnie

Data publikacji: 20 listopada 2019