Fairtrade wspiera producentów w obliczu pandemii i rosnących kosztów produkcji

Już od ponad roku świat zmaga się z pandemią COVID-19. Dotyczy to również milionów rolników i pracowników, którzy dostarczają na nasze stoły żywność.

Fairtrade na co dzień zmienia światowy handel, tak, by rolnicy i ich pracownicy mogli godnie żyć z pracy własnych rąk. Jednak obecnie w czasie pandemii, sytuacja rolników gwałtownie pogorszyła się, przez co wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań. Od ponad roku rolnicy i pracownicy muszą godzić walkę z pandemią z walką o pokrycie rosnących kosztów produkcji. Dlatego Fairtrade w 2020 roku uruchomiło fundusze wsparcia dla producentów Fairtrade Relief Fund, których celem jest doraźna oraz długofalowa pomoc dla rolników i ich społeczności w walce z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19. W ramach funduszu Fairtrade Relief Fund Fairtrade International zebrało ponad 15 milionów euro, aby umożliwić organizacjom producentów Fairtrade zapewnienie bezpieczeństwa, a w dłuższej perspektywie podźwignąć się z kryzysu gospodarczego.

Jak dotąd, pieniądze te pomogły przede wszystkim w zapewnieniu rolnikom i pracownikom plantacji środków ochrony sanitarnej oraz opieki zdrowotnej w miejscach, w których jeszcze przed pandemią system opieki zdrowotnej pozostawiał wiele do życzenia.

Azja i Oceania: bezpieczne warunki pracy dla pracowników plantacji herbaty

Dla pracowników plantacji herbaty Hatton Plantations Limited na Sri Lance, Covid-19 oznaczał nie tylko ograniczenia w eksporcie po zamknięciu portów, lecz także konieczność wprowadzenia drastycznych zmian w swojej działalności, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. By to osiągnąć, ponad 50 wolontariuszy dołączyło do grupy dedykowanej Covid-19, aby pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się infekcji. Korzystając z funduszy Fairtrade Relief Fund, rozprowadzili wśród pracowników podstawowe środki ochrony, w tym ponad 30 000 masek wielokrotnego użytku, płyny odkażające i środki dezynfekujące.

Otrzymaliśmy odpowiednie środki ochrony osobistej – maseczki i środki do dezynfekcji rąk dla całej siły roboczej. Nasi pracownicy mogą teraz bezpieczniej pracować.

mówi Murali, pracownik zajmujący się herbatą w rejonie Dickoya.

Ameryka Łacińska i Karaiby: dostęp do opieki medycznej i lekarstw

Oto historia ze spółdzielni kakaowej APROCAM w Peru. W szczytowym okresie pandemii system opieki zdrowotnej w Peru miał problemy, szczególnie na niektórych obszarach wiejskich, w tym tych w których mieszka wielu rolników należących do APROCAM. W niektórych przypadkach lekarze i pielęgniarki nie mieli nawet odpowiedniego leku czy sprzętu do leczenia pacjentów. Rolnicy ze spółdzielni we współpracy z władzami lokalnymi dostarczyli niezbędne lekarstwa i środki ochrony do obszarów o wysokim wskaźniku zakażeń. Środki z Fairtrade Relief Fund umożliwiły zapewnienie usług zdrowotne 60 rolnikom z rdzennych społeczności oraz 30 rodzinom na obszarach wiejskich Copallin, La Peca, Cajaruro, El Parco, Aramango.

Spółdzielnia otrzymała również fundusze na pokrycie zwiększonych kosztów produkcji. Dzięki temu APROCAM wznowiło eksport na rynek międzynarodowy. Organizacja była również w stanie zatrudnić 7 pracowników tymczasowych do pomocy przy zbieraniu i przetwarzaniu kakao, by zdążyć z realizacją zleceń, w czasie gdy wielu członków spółdzielni chorowało.

Afryka: produkcja mydła jako dodatkowe źródło dochodów

Ze względu na surowe ograniczenia wprowadzone w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Związek Spółdzielni Zachodniego Akyem w Ghanie miał problemy ze sprzedażą swojego kakao. W 2020 roku nie otrzymali żadnych nowych umów sprzedaży od kupujących, przez co zgromadzone zapasy ziaren kakao utknęły w porcie. Rolnicy, którzy nie byli w stanie sprzedać swoich plonów, bardziej niż kiedykolwiek walczyli o to, by jakoś związać koniec z końcem.

Środki z Fairtrade Relief Fund umożliwiły kobietom ze spółdzielni rozpoczęcie produkcji mydeł w płynie. Dzięki temu spółdzielnia dystrybuuje mydło wśród swoich członków, a do tego, kobiety mogą również sprzedawać mydło i w ten sposób mieć dodatkowy dochód dla siebie i swoich rodzin.

Data publikacji: 28 kwietnia 2021