Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu ustanowiona aktem notarialnym!

Z przyjemnością informujemy, że 02.10.2012 przed notariuszem Hubertem Peryczem w Warszawie ustanowiono fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu. 

 Akt notarialny podpisały następujące podmioty:
 
 1. Agnieszka Bińkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
 2. Fundacja EkoRozwoju
 3. Fundacja Polska Akcja Humanitarna
 4. Dorota Kocurek-Poznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
 5. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 6. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
 7. PROFT LTD
 8. Maria Monika Stalony prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
 9. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
 10. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Fundacja została powołana w celu:
 1. upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu;
 2. budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu;
 3. tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu;
 4. wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu;
 5. wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce;
 6. wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów.
Fundacja jest kontynuacją działań nieformalnej koalicji założonej w 2009 r.
 
W najbliższym czasie zostaną wybrane władze fundacji oraz złożony wniosek rejestracyjny do sądu.
Data publikacji: 2 października 2012