Globalna zmiana, lokalne przywództwo – najnowszy raport Fairtrade International

Przedstawiamy najnowsze informacje o systemie Fairtrade

Według najnowszego raportu 1,5 miliona rolników i pracowników najemnych na całym świecie korzysta z efektów zwiększonej sprzedaży produktów Fairtrade. Najnowsze dane pokazują, że producenci otrzymali szacunkowo 105 mln euro w postaci premii Fairtrade do inwestowania w projekty biznesowe i społeczne – wzrost o 14% w stosunku do roku poprzedniego.
Opublikowany przez Fairtrade International raport za lata 2014-15, zatytułowany „Globalna zmiana, lokalne przywództwo” (raport w języku angielskim), podkreśla korzyści, jakich doświadcza 1,5 mln producentów Fairtrade w 74 krajach. W raporcie podkreśla się wprowadzenie nowych sposobów pozyskiwania złota Fairtrade i zwiększenie sprzedaży uznanych produktów, takich jak bawełna i kakao, jako głównych czynników globalnego sukcesu.
Kiedy 25 lat temu Fairtrade pojawiło się na polach rolników i półkach sklepowych, był to odważny ruch. Dziś nadal mamy w sobie tę samą energię, by reagować na ciągle zmieniające się wyzwania, przed jakimi stają drobni rolnicy i pracownicy najemni w krajach globalnego Południa – powiedziała Harriet Lamb, CEO Fairtrade International.
W 2014 roku konsumenci wydali 5,9 mld euro na produkty ze znakiem certyfikacyjnym Fairtrade, co zwiększyło dochody producentów, a w konsekwencji polepszyło ich sytuację materialną. Rok 2014 przyniósł znaczący wzrost sprzedaży detalicznej w kluczowych kategoriach produktów: bawełny (28%), kakao (24%)) i złota (259%). Program Fairtrade Sourcing niemal o połowę zwiększył wolumen sprzedaży dwóch pierwszych produktów; zrewidowany model operacyjny umożliwił złotnikom wzrost zakupu złota Fairtrade.
Według ostatnich badań 93% producentów Fairtrade jest zadowolonych z otrzymywanego wsparcia. Potwierdzają to wnioski niezależnej jednostki certyfikującej, FLOCERT, która poinformowała, że producenci Fairtrade przyznali Fairtrade International średnio 9 punktów (w skali od 1 do 10).
Respondenci podkreślali w badaniach potrzebę większego wsparcia w dostępie do rynku, by mogli znaleźć zbyt dla swoich produktów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest stwarzanie producentom możliwości sprzedaży produktów Fairtrade na rynkach lokalnych. W 2015 roku Brazylia stała się czwartym krajem producenckim, w którym zaczęła działalność Fairtrade Marketing Organization, dzięki czemu konsumenci mogą teraz kupować kawę i miód Fairtrade z krajowych upraw.
Jednym z osiągnięć Fairtrade International w ramach strategii „Globalna zmiana, lokalne dowództwo”  jest udostępnienie małym organizacjom producenckim usług, potrzebnych by wzmocnili swoją działalność. W 2014 roku fundusz Fairtrade Access Fund pożyczył ponad 11 mln euro małym organizacjom producentów w krajach globalnego Południa. Aby mieć pewność, że dodatkowe fundusze zostaną dobrze spożytkowane, Fairtrade International przeszkoliło spółdzielców w zakresie zarządzania finansami.
Kooperatywy są również zachęcane do wychodzenia z własnymi inicjatywami. Spółdzielnia Kibinge Coffee z Ugandy zainwestowała swoja część premii Fairtrade w rozwój kas oszczędnościowo-kredytowych, dzięki czemu rolnicy z oddalonych części kraju mogą zaciągać kredyty na dogodnych warunkach. Teraz rolnicy mają dostęp do usług finansowych w swoim najbliższym otoczeniu, mogą otwierać rachunki i dostawać kredyty – mówi David Lukwata, główny menager spółdzielni Kibinge Coffee. – Dzięki nam mogą oszczędzać pieniądze i uzyskać kredyt – do użytku osobistego lub do rozwoju swojej działalności.
Warunki dla wielu rolników na świecie pozostają wyzwaniem, jednak jak mówi Harriet Lamb: Problemy napotykane przez ubogich rolników i pracowników wynikają z wielowiekowej marginalizacji i wyzysku. Fairtrade może pomoc zmniejszyć przepaść miedzy bogatymi i biednymi, ale nie ma szybkich rozwiązań jeśli chodzi o naprawę globalnego systemu żywnościowego, w którym wykorzystuje się zarówno ludzi jak i planetę. Prawdziwa zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy głosy drobnych rolników i pracowników najemnych zostaną wysłuchane i uwzględnione przez decydentów na najwyższych szczeblach rządowych i korporacyjnych.
Fairtrade niezmiennie dąży do poprawy warunków pracy pracowników najemnych, współpracuje ze związkami zawodowymi, innymi jednostkami certyfikującymi, firmami i rządami, aby wypracować konsensus w sprawie płacy minimalnej dla pracowników najemnych na plantacjach. Oprócz tego Fairtrade International realizuje kolejne cele w nowych obszarach tematycznych – m.in. zatrudniono doradczynię w celu wdrożenia strategii osiągania równości płci w organizacjach działających w ramach systemu Fairtrade. Właśnie został ogłoszony standard klimatyczny (Fairtrade Climate Standard), którego celem jest minimalizowanie skutków zmian klimatycznych dla drobnych rolników i pracowników najemnych. Wkrótce więcej informacji na ten temat.
Dodatkowe informacje:
 
Tłumaczenie: Aleksandra Pawłowska
Data publikacji: 2 października 2015