Jak Fairtrade wspiera prawa pracownicze

1 maja, w Międzynarodowy Dzień Pracy,  solidaryzujemy się z pracownikami i związkami zawodowymi na całym świecie. 

Świętujemy ciężko wywalczone osiągnięcia robotników i ruchu robotniczego na przestrzeni lat – bezpieczne warunki pracy, lepsze płace, równość, a nawet weekend! Uznajemy ogromną odwagę i poświęcenie wielu związkowców na całym świecie, aby uzyskać te prawa dla innych.

Oto 5 sposobów, w jakie Fairtrade wspiera prawa pracowników najemnych zaangażowanych w produkcję kwiatów Fairtrade, herbaty, bananów i innych produktów, po które często sięgamy:

1. Prawa pracowników zawarte są w standardach Fairtrade
Standardy Fairtrade opierają się na konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Standard Pracy Najemnej określa wymagania dla plantacji i wszelkich dużych gospodarstw, które zatrudniają stałych pracowników, zawiera przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także określa warunki zatrudnienia w zakresie takich kwestii, jak płace, urlop, ubezpieczenie społeczne i umowy. Obejmują one również wymogi zapewniające lepszą ochronę przed przemocą ze względu na płeć i molestowaniem seksualnym poprzez komisje ds. płci i procedury składania skarg.

2. Wspieranie pracowników w organizowaniu się
Fairtrade jest poświęcony ruchowi robotniczemu i rozwiązaniom współtworzonym z pracownikami. We współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami zajmującymi się prawami pracowniczymi, wspieramy pracowników w poznawaniu ich praw i negocjowaniu porozumień w ramach układów zbiorowych dotyczących różnych aspektów godnej pracy, takich jak warunki pracy czy bezpieczeństwo zatrudnienia. Przykładem tego jest nasza praca z ruchem robotniczym na plantacjach bananów w Kamerunie i Ghanie.

3. Wspieranie dialogu
Fairtrade wspiera dialog między pracownikami a pracodawcami. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się skargi lub przeszkody dptyczących warunków pracy, chcemy pomóc je usunąć, współpracując z organizacjami producentów, lokalnymi związkami i ekspertami ds. pracy. Jednym z przykładów jest okrągły stół w Peru mający na celu wzmocnienie stosunków pracy między organizacjami rolników i związkami zawodowymi w sektorze bananów.

4. Godna płaca
Umożliwienie pracownikom godnego zarabiania na życie jest jednym z głównych celów strategii Fairtrade. Naszą ambicją jest, aby pracownicy mieli możliwość poprawy własnych warunków życia i negocjowania swoich wynagrodzeń i warunków pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że płacę wystarczającą na utrzymanie najlepiej osiągnąć poprzez rokowania zbiorowe. Kwestie płac są ściśle powiązane z innymi warunkami pracy, takimi jak praca dzieci i praca przymusowa, zdrowie i bezpieczeństwo, godziny pracy, równość płci. Dzięki zapewnieniu, że ustalanie wynagrodzenia jest częścią procesu negocjacji zbiorowych, możliwe jest spójne podejście do godnej pracy. Wcześniej w tym roku zrewidowaliśmy standard świeżych owoców, stanowiący ważny krok w kierunku płacy wystarczającej na utrzymanie pracowników na plantacjach bananów.

Dowiedz się więcej: Fairtrade takes big step towards living wages for banana workers.

5. Rosnąca reprezentacja pracowników w Fairtrade

Producenci są reprezentowani na każdym szczeblu podejmowania decyzji – w tym przedstawiciele zarówno małych spółdzielni rolniczych, jak i plantacji. Mimo to zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy więcej do zrobienia, aby sami pracownicy również mieli silny głos w Fairtrade. Krokiem w tym kierunku jest powołanie nowego przedstawiciela pracowników w Komitecie ds. Standardów Fairtrade – organie, który współkształtuje i ostatecznie decyduje o każdym pojedynczym wymaganiu Standardu Fairtrade. Lider związku zawodowego z Ameryki Łacińskiej został nominowany do tej roli przez nasz Komitet Doradczy ds. Praw Pracowników, wnosząc perspektywę pracowniczą, wiedzę i zbiorowy mandat do kluczowego organu decyzyjnego w Fairtrade.

Naszym celem jest, aby krok po kroku przyczyniać się do lepszego życia pracowników; zdając sobie sprawę, że nie mamy wszystkich rozwiązań, jednak cały czas staramy się je ulepszać.

Data publikacji: 1 maja 2021