Jerzy Buzek popiera Sprawiedliwy Handel

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w liście do WFTO wyraża swoje poparcie dla Sprawiedliwego Handlu! 

Drodzy zwolennicy Sprawiedliwego Handlu,
 
z inicjatywy Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Organization, WFTO) 14 maja 2011 r. obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Jest to doskonała okazja do zwiększenia świadomości konsumentów na temat Sprawiedliwego Handlu oraz jego wkładu w zrównoważony rozwój.
 
Od swych początków w późnych latach czterdziestych, aż do dnia dzisiejszego na uczestnictwie w ruchu Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) skorzystały miliony drobnych producentów, rzemieślników, rolników, wytwórców i ich rodzin z Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Ukazuje to potencjał Sprawiedliwego Handlu jako znaczącego czynnika ograniczenia ubóstwa, oferującego gospodarcze i społeczne wzmocnienie drobnych producentów.
 
Sprawiedliwy Handel bez wątpienia zakorzenił się w świecie. To imponujące, jak logo i znaki certyfikacyjne Sprawiedliwego Handlu stały się znanymi symbolami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialną konsumpcją. Coraz więcej obywateli UE głosuje swoimi portfelami i wybiera produkty Sprawiedliwego Handlu. Oczywiste jest, że Europa jest domem Fair Trade – od 60% do 70% światowej sprzedaży produktów ma miejsce w Europie. Niedawny raport Eurobarometru pokazuje, że prawie 40% obywateli UE jest skłonnych zapłacić więcej za produkty, jeśli zostały one wytworzone zgodnie z określonymi standardami społecznymi i środowiskowymi.
 
Z dumą mogę powiedzieć, że Parlament Europejski był głęboko zaangażowany w debatę na temat Sprawiedliwego Handlu poprzez wystąpienia polityczne i rezolucje. Ponadpartyjna Grupa Robocza Fair Trade w Parlamencie Europejskim pokazuje, że w kwestii wspierania Sprawiedliwego Handlu podziały partyjne nie istnieją. Sprawiedliwy Handel to nie dobroczynność; to sprawianie, by handel przyczyniał się do rozwoju, w szczególności marginalizowanych producentów i pracowników w krajach Południa. Dobrze również mieć świadomość, że kawiarnie i restauracje w Parlamencie Europejskim oferują szeroki zakres certyfikowanych produktów Sprawiedliwego Handlu.
 
Chciałbym także pogratulować sukcesów ruchowi Fair Trade Towns (Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu). Takich miast jest na świecie niemal 1000, większość z nich znajduje się w UE. Jest to doskonały przykład dobrej współpracy między władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i konsumentami, zjednoczonymi w celu wspierania Sprawiedliwego Handlu.
 
Chciałbym zapewnić o moim pełnym poparciu dla działań Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. Jej misja skutecznie umożliwia drobnym producentom poprawę warunków życia ich oraz ich społeczności. Parlament Europejski dostrzega ogromny wkład WFTO w walkę z wyzyskiem i wykluczeniem tych, których głos jest ledwo słyszalny – dzieci, kobiet i ludności rdzennej. Dzięki rosnącej świadomości my, jako konsumenci, możemy aktywnie przeciwdziałać ubóstwu i niewolnictwu, używając sklepowego wózka jako naszej broni.
 
Powodzenia w dalszych przedsięwzięciach!
 
Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 
Zdjęcie z dymkiem i list zostały uzyskane dzięki wspólnym staraniom Polskiego Stowarzyszeni Sprawiedliwego Handlu oraz Fair Trade Advocacy Office.
 
Data publikacji: 29 kwietnia 2011