Jest Koalicja!

16 marca 2009 roku powołano Koalicję Sprawiedliwego Handlu, której zadaniem będzie inicjowanie oraz koordynowanie działań na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu w Polsce. 

Członkami Koalicji są:
 
Partnerami Koalicji są natomiast:
Koalicja jest otwarta na nowych Członków i Partnerów. Aby przystąpić do Koalicji, należy przesłać wypełnioną deklarację na adres fairtrade@fairtrade.org.pl.
 
Najbliższe spotkanie Koalicji planowane jest na czerwiec 2009 r. i odbędzie się we Wrocławiu.
 
Podczas spotkania założycielskiego uzgodniono trzy najważniejsze zadania Koalicji na najbliższy okres: 
 
Data publikacji: 9 kwietnia 2009