Kampania Zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, dlatego zamieszczamy dokumenty dotyczące kampanii Zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu.

Europejska kampania Zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu (Pledge for Fair Trade) ma na celu utrzymanie wsparcia udzielanego dotychczas przez Parlament Europejski Sprawiedliwemu Handlowi. Koordynatorem europejskim i inicjatorem akcji jest Biuro Rzecznictwa Sprawiedliwego Handlu w Brukseli. W Polsce koordynacją kampanii zajmuje się Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu przy współpracy z Fair Trade Advocacy Office*.
 
Pierwszy etap kampanii zakłada przekonanie przyszłych Europosłów do wsparcia Sprawiedliwego Handlu. Lista kandydatów, którzy podpiszą Zobowiązanie, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.fairtrade-advocacy.org/pledge oraz na stronie Koalicji. W ramach Koalicji tworzymy listę kandydatów na Europosłów. Chcemy każdemu z nich wysłać informacje na temat kampanii oraz zachęcić do wspierania Sprawiedliwego Handlu w prowadzonej działalności publicznej.
 
Drugim etapem kampanii jest planowana na koniec bieżącego roku konferencja, podczas której opracowana zostanie pięcioletnia agenda działań Parlamentu Europejskiego na rzecz Sprawiedliwego Handlu.
 
*Fair Trade Advocacy Office powstało w 2004 r., by koordynować rzecznictwo Sprawiedliwego Handlu, jakie prowadziły różne organizacje: Fairtrade Labelling Organisations International, World Fair Trade Organisation, Network of European Worldshops i European Fair Trade Association.
Data publikacji: 24 maja 2009