Kobiety na czele Fairtrade International

Nową Globalną Dyrektorką Generalną Fairtrade International została Nyagoy Nyong’o, zaś nową Prezeską Zarządu – Lynette Thorstensen.

Nyagoy Nyong’o

Global CEO of Fairtrade International

Informujemy, że od 25.01.2021 funkcję Globalnej Dyrektorki Generalnej Fairtrade International (Global CEO) sprawuje Nyagoy Nyong’o.

Nyong’o ma bogate doświadczenie w organizacji Fairtrade, a także praktykę w zarządzaniu w sektorach pomocy humanitarnej i rozwoju. W 2013 roku objęła funkcję Dyrektorki Wykonawczej (Executive Director) sieci producentów Fairtrade Africa. Przed dołączeniem do Fairtrade Africa, Nyong’o pracowała w Humanitarian Accountability HAP International w Genewie, organizacji działającej na rzecz zwiększenia odpowiedzialności za działania humanitarne wobec osób dotkniętych katastrofami i innymi kryzysami, gdzie była odpowiedzialna za certyfikację.  Przez ponad 8 lat pracowała jako audytor Fairtrade (Max Havelaar Szwajcaria i FLOCERT) w organizacjach drobnych rolników i przedsiębiorców w Afryce. Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w kilku organizacjach pozarządowych i ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe jako konsultantka i menedżerka w społeczeństwach obywatelskich i sektorze publicznym. Pracowała w środowiskach wielokulturowych, w których oprócz krótkichterminowych misji w wielu krajach afrykańskich i Europie, mieszkała i pracowała także w Ghanie, Togo, Tanzanii, Kenii, USA i Szwajcarii. Jest doktorem biologii leśnej i dendrologii. Studia magisterskie (biologia leśna) ukończyła w Iova University, USA, a studia licencjackie (leśnictwo) w Nairobi University, Kenia. W swojej wcześniejszej karierze dr Nyong’o wykładała leśnictwo na Uniwersytecie Moi w Kenii, a także była pracownikiem naukowym w Forest Research Institute w Ghanie.

Dr Nyagoy Nyong’o, CEO Fairtrade International

Do głównych priorytetów Nyagoy na nowym stanowisku należy przewodniczenie Zespołowi Wykonawczemu Fairtrade (Fairtrade Executive Team), przygotowywanie członków do pomyślnego wdrażenia nowej globalnej strategii Fairtrade oraz wspieranie Zarządu Fairtrade International w rekrutacji przyszłego Globalnego CEO.

Lynette Thorstensen

Chair of the Fairtrade Board

Lynette Thorstensen jest Nowozelandką, mieszkającą i pracującą we Francji. Całą swoją karierę poświęciła sprawiedliwości społecznej i środowiskowej. Lynette od ponad 30 lat zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym. Wcześniej zajmowała stanowisko Dyrektorki Generalnej Greenpeace Australia, Dyrektorki Wykonawczej ds. Rozwoju Społecznego i Środowiska w Departamencie Premierów Nowej Południowej Walii w Sydney, Dyrektorki Zarządzającej ds. Komunikacji w Światowej Radzie Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council For Sustainable Development) w Genewie oraz konsultantki i Dyrektorki ds. Komunikacji w Global Green Growth Forum z siedzibą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kopenhadze. Thorstensen pracowała również jako konsultantka, doradzając w zakresie wielosektorowych, multidyscyplinarnych partnerstw, których ogólnym celem jest osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Była Założycielką i Przewodniczącą Australians for Native Title, Członkinią Zarządu Greenpeace Australia Pacific i Dyrektorką-Założycielką Sydney Community Foundation.

Lynette Thorstensen, Chair of the Fairtrade Board in Fairtrade International

Mam zaszczyt pełnić funkcję Prezeski Zarządu tej wyjątkowej organizacji. Praca Fairtrade jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W świetle wyzwań stawianych przez wirusa Covid-19, wraz z szybko rosnącymi skutkami zmian klimatycznych – ochrona dochodów drobnych rolników i innych producentów na całym świecie jest kluczową misją

– mówi Lynette Thorstensen.

Dotychczasowym Dyrektorem Generalnym Fairtrade International był Dario Soto Abril, zaś Prezesem Zarządu Fairtrade International – Jean-Paul Rigaudeau, a w okresie przejściowym Mary Kinyua.

 

 

 

Data publikacji: 3 lutego 2021