Komisja Europejska a Fair Trade

Najnowsza propozycja Komisji Europejskiej w sprawie handlu i rozwoju nie wprowadza żadnych istotnych zmian

27 stycznia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała nowy unijny plan dotyczący handlu i rozwoju. Cieszymy się z podjętych w nim zobowiązań na rzecz wspierania drobnych producentów oraz propagowania sprawiedliwych, organicznych i etycznych inicjatyw handlowych. Jednocześnie wyrażamy jednak żal, że plany Komisji nie zakładają wprowadzenia zasad Sprawiedliwego Handlu do głównego nurtu polityki handlowej Unii Europejskiej.
 
Handel, Wzrost gospodarczy i RozwójRozważania nad propozycjami zawartymi w dokumencie „Handel, Wzrost gospodarczy i Rozwój” zmierzają do modyfikacji istniejącej polityki handlowej i rozwojowej, której początki datuje się na rok 2002. Niemniej wynikający z nich kierunek unijnej polityki zdaje się być jedynie kontynuacją dotychczas podejmowanych działań, które, przyozdobione pomocą rozwojową, mają pomóc w łagodniejszym „przełknięciu” europejskiego projektu liberalizacji handlu. 
 
Ruch Sprawiedliwego Handlu z uznaniem przyjął zaproponowany przez Komisję Europejską plan wspierania drobnych producentów. Nie zmienia to jednak faktu, iż przedstawiony dokument w przeważającej mierze traktuje o korzyściach, jakie oferowana pomoc miałaby nieść dla unijnej gospodarki, nie zaś o tym, w jaki sposób kreowana przez UE polityka handlowa może wspierać globalny rozwój. Sergi Corbalán, Dyrektor Fair Trade Advocacy Office, podsumował to dosadnie: „Świat biznesu jak zwykle zgarnia wszystko, co najlepsze i najbardziej korzystne, podczas gdy działacze na rzecz rozwoju muszą zadowolić się pozostawionymi resztkami”.
 
Wyrażamy ponadto zaniepokojenie pogarszaniem się warunków oferowanych przez Unię Europejską krajom o średnich dochodach, w których żyje przecież w przybliżeniu trzy czwarte najuboższej ludności świata.
 
Zaproponowany przez Komisję Europejską dokument pomija również wiele niezwykle istotnych aspektów polityki europejskiej, wywierających wpływ na wymianę handlową. Należą do nich m.in. najnowsza inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu ograniczenie dostępu do rynków europejskich państwom spoza Unii, kwestie unijnych zamówień publicznych czy trwająca do dnia dzisiejszego reforma Wspólnej Polityki Rolnej. „Cieszy nas wspieranie przez Unię Europejską sprawiedliwych, organicznych i etycznych inicjatyw handlowych. Jednakże działania te nie są w stanie zrekompensować negatywnego wpływu, jaki polityka unijna wywiera na marginalizowanych producentów oraz pracowników w krajach Globalnego Południa” – podsumowuje Corbalán.
 
Tłumaczenie: Daria Lisiecka
Data publikacji: 26 marca 2012