Konferencja „Idea Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”

13.03.2014 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Stanisława Łojasiewicza 4 sala nr 0.104) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idea Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”. 

Agenda konferencji

10:00-10:15
dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ (Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej), otwarcie Konferencji
 
10:15-11:00
dr hab. Barbara Fryzeł (Uniwersytet Jagielloński), wykład wprowadzający na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
 
11:00-13:00
Roman Kluska (polski przedsiebiorca, twórca i prezes spółki giełdowej Optimus SA, laureat nagordy Kisiela 2003 za „walkę z bezprawiem aparatu państwowego”, prezentacja na temat etyki w biznesie
 
13:15-14:00
Tadeusz Makulski (Członek Zarządu WFTO-Europe, koordynator projektów w Polskim Stowarzyszeniu Sprawiedliwego Handlu), prezentacja „Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel”
 
14:00-15:00
Agnieszka Bińkowska (współzałożycielka Koalicji Sprawieddliwego Handlu, przedstawcielka firmy Szczypta Świata i pierwszej polskiej marki Sprawiedliwego Handlu – Pizca del Mundo), prezentacja o jej praktycznym doświadczeniu związanym z Sprawiedliwym Handlem
 
15:15-16:30
Tadeusz Makulski (Członek Zarządu WFTO-Europe, koordynator projektów w Polskim Stowarzyszeniu Sprawiedliwego Handlu) „Sprawiedliwy Handel w kontekście Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”
 
16:30-17:00
Joanna Bohatkiewicz i Natalia Kluzek (Koło Naukowe STRATEG, Uniwersytet Jagielloński), prezentacja „Wyniki badań świadomości mieszkańców Krakowa na temat idei Fair Trade oraz stosunku do tej idei wyrażającej się w kryteriach decyzji zakupowych”
 
17:00-17:15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji
 
 
Organizator:
Koło Naukowe STRATEG
Uniwerstet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. +48 601 448 935
e-mail: knstrateg.uj@gmail.com
knstrateg.econ.uj.edu.pl
www.fb.com/kolonaukowestrateg
Data publikacji: 7 marca 2014