Konferencja prasowa – Co Sprawiedliwy Handel wnosi do polskiej gospodarki?

Przybliżenie zasad funkcjonowania Sprawiedliwego Handlu oraz szanse jego rozwoju w Polsce to główny cel konferencji prasowej „Co Sprawiedliwy Handel wnosi do polskiej gospodarki?”. Spotkanie, którego organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz Ministerstwo Gospodarki, odbędzie się 2 października br.  

Ruch Sprawiedliwego Handlu istnieje w Europie i Ameryce Północnej od prawie 50 lat. Jest on moderowany przez organizacje pozarządowe, których celem jest pomoc marginalizowanym społecznościom krajów rozwijających się poprzez budowę ich podmiotowości i potencjałów ekonomicznych oraz rozwój sprzedaży wytwarzanych przez nie produktów. W prosty sposób pozwala konsumentom na zakup towarów wysokiej jakości, a jednocześnie udzielenie pomocy i wyrażenie poparcia dla etycznych praktyk handlowych.
 
Certyfikat Fairtrade przyznawany jest obecnie produktom spożywczym, roślinom ozdobnym, bawełnie i piłkom sportowym. W Polsce, według szacunków organizacji pozarządowych, ok. 3% konsumentów rozpoznaje logo Fairtrade. Towary Sprawiedliwego Handlu dostępne są w polskiej sieci delikatesów BOMI, sklepach ze zdrową żywnością, sklepach internetowych, a także ofercie nielicznych kawiarni i restauracji.
 
W wielu innych krajach rozpoznawalność logo Fairtrade jest bardzo wysoka, np. w Wielkiej Brytanii odsetek ten sięga 70 proc. Oprócz dynamicznie rosnącej sprzedaży produktów poparcie dla ruchu objawia się też takimi inicjatywami, jak miasta oraz szkoły Sprawiedliwego Handlu.
 
Znaczenie oraz potencjał ruchu dostrzega Unia Europejska, która podkreśla, że działania podejmowane w ramach Sprawiedliwego Handlu mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin będących przedmiotem jej zainteresowania. Także Rząd RP popiera zwiększenie wsparcia dla Sprawiedliwego Handlu, uznając jego wagę dla zrównoważonego rozwoju.
 
Jedną z metod promocji ruchu jest możliwość spotkania z przedstawicielami organizacji producenckich. Pierwsza taka wizyta w Polsce planowana jest w dniach 1-6 października 2009 r. Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu będzie gościł w Warszawie i w Gdańsku reprezentant zrzeszenia spółdzielni drobnych producentów kawy z meksykańskiego stanu Chiapas, p. Hugo Enrique Roblero Gordillo.
 
Konferencja prasowa „Co Sprawiedliwy Handel wnosi do polskiej gospodarki?” odbędzie się 2 października br. o godz. 11:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.
 
Do udziału w spotkaniu, oprócz Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu i Ministerstwa Gospodarki, zaproszeni zostali reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, partnerzy biznesowi, m.in. Det Norske Veritas, PKN Orlen SA i BOMI SA, a także przedstawiciel ruchu Sprawiedliwego Handlu z Meksyku.
 
Data publikacji: 24 września 2009