Korzyści płynące z Fairtrade

W tym artykule przedstawiamy korzyści wynikające z Fairtrade.

Cztery wyjątkowe korzyści z Fairtrade

 • Stałe ceny

Dla większości produktów Fairtrade wyznaczana jest cena minimalna (ang. Fairtrade Minimum Price). Jej celem jest pokrycie kosztów zrównoważonej produkcji, także w sytuacji, gdy spadają ceny na rynku światowym.
 • Premia Fairtrade

Fairhills Fairtrade Wine, mobilna przychodniaPremia Fairtrade pomaga producentom w podniesieniu jakości ich życia. Wypłacana jest ona jako dodatek do uzgodnionej ceny za produkty. To producenci w demokratycznym głosowaniu decydują, na co premia ta zostaje przeznaczona. Najczęściej inwestują ją w edukację, opiekę zdrowotną, usprawnienia gospodarstw rolnych oraz budowę obiektów do dalszego przetwarzania produktów (np. suszarnie) w celu zwiększenia przychodów.
 • Partnerstwo

Producenci biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji, które dotyczą ich przyszłości. Mają oni wpływ na ceny, Premie Fairtrade, standardy oraz strategię Fairtrade poprzez zasiadanie w zarządzie Fairtrade International (połowę miejsc w zarządzie mają przedstawiciele wszystkich certyfikowanych producentów Fairtrade) oraz aktywny udział w grupach roboczych i konsultacjach.
 • Upodmiotowienie rolników i pracowników

Jest to cel systemu Fairtrade. Zrzeszenia drobnych rolników muszą posiadać demokratyczną strukturę i przejrzystą administrację, jeśli chcą dołączyć do systemu Fairtrade. Pracownicy muszą mieć prawo do wyznaczania swoich przedstawicieli do komitetów decydujących o przeznaczeniu premii Fairtrade. Obydwie grupy – drobni rolnicy i  pracownicy najemni – otrzymują wsparcie ze strony Fairtrade International w celu podnoszenia ich zdolności do podejmowania decyzji o wykorzystaniu premii Fairtrade.

Każdy wygrywa z Fairtrade

 • Konsumenci

Kupujący mogą nabywać produkty zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami, wybierając z coraz szerszej gamy dobrej jakości wyrobów. Kupując produkty Fairtrade, konsumenci wspierają producentów walczących o lepsze warunki życia dla siebie i swoich rodzin.

 • Handlowcy/firmy

Znak Fairtrade, wprowadzony po raz pierwszy w 2002 roku, stał się najbardziej rozpoznawalnym znakiem certyfikacji społecznej na świecie. Dla przedsiębiorców system Fairtrade to wiarygodny sposób na zagwarantowanie, że ich działania mają pozytywny wpływ na życie drobnych rolników i pracowników najemnych.

 • Środowisko

W systemie Fairtrade zachęca się do stosowania metod upraw i produkcji, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Producenci zachęcani są również do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatów ekologicznych. Producenci są zobowiązani:

 • ochraniać środowisko, w którym żyją i pracują. Do działań mających na celu ochronę środowiska należą m.in.: dbanie o naturalne akweny wodne, dziewicze lasy oraz pozostałe elementy naturalnego krajobrazu, zapobieganie erozjom terenu oraz zarządzanie odpadami.
 • rozwijać, wdrażać i monitorować plany operacyjne upraw oraz stosowanych metod i technologii. Plany te muszą być tak konstruowane, by ich wdrożenie pozwalało na zachowanie równowagi między troską o środowisko naturalne a osiąganiem pożądanych rezultatów biznesowych.
 • przestrzegać narodowych i międzynarodowych standardów odnośnie użycia środków chemicznych. Ponadto nie mogą używać środków chemicznych wyróżnionych na specjalnej liście.
 • wystrzegać się użycia produktów zawierających GMO.
 • monitorować i kalkulować wpływ swoich działań na środowisko naturalne. Następnie muszą zaplanować, w jaki sposób mogą zmniejszyć ten wpływ, oraz nieustannie kontrolować realizację tego planu.
Tłumaczenie: Joanna Zaczkiewicz
Data publikacji: 23 marca 2015