Mapa Ryzyk opracowana przez Fairtrade

Fairtrade International opracował narzędzie monitorujące największe zagrożenia dla praw człowieka i środowiska tam, gdzie działa system Fairtrade.

Zobacz Mapę Ryzyk opracowaną przez Fairtrade >

Jeden na pięciu pracowników na świecie żyje w ubóstwie, produkcja rolna jest odpowiedzialna za 70 procent zużycia słodkiej wody na świecie, rośnie liczba przypadków pracy dzieci – a lista problemów mogłaby się wydłużać, co jasno pokazuje, że łamanie praw człowieka i szkody środowiskowe są powszechne w globalnych łańcuchach dostaw. Identyfikacja zagrożeń to pierwszy krok, by im przeciwdziałać. Właśnie dlatego Fairtrade International opracował narzędzie monitorujące największe zagrożenia dla praw człowieka i środowiska tam, gdzie działa system Fairtrade.

Mapa Ryzyk obejmuje zagrożenia dotyczące respektowania praw człowieka, praw pracowniczych, równouprawnienia, praw dzieci oraz ryzyk środowiskowych szczególnie związanych z produkcją rolną. Narzędzie pomaga również zrozumieć, jak te ryzyka są nierozerwalnie połączone z ich podstawowymi przyczynami, takimi jak ubóstwo, nierówność i wyzysk.

W tworzeniu mapy dużą rolę odegrał dialog pomiędzy wszystkimi partnerami. Narzędzie jest efektem naszej bieżącej pracy nad oceną ryzyka i wpływu Fairtrade. Wyróżnia się również tym, że powstało we współpracy z rolnikami, pracownikami i zarządami plantacji, pracownikami Fairtrade z sześciu kontynentów oraz zewnętrznymi ekspertami.

Dla kogo powstało to narzędzie?

Mapa wspiera wszystkich uczestników globalnych łańcuchów wartości w ich ocenie ryzyka, od organizacji rolników i pracowników do sprzedawców detalicznych. Szczególnie europejskie firmy są w coraz większym stopniu zobowiązane prawnie do przeprowadzania takich ocen ryzyka oraz do zapobiegania, łagodzenia i usuwania największych zagrożeń w swoich łańcuchach dostaw. Narzędzie oferuje przedsiębiorstwom cenny wgląd w to, gdzie należy skierować swoje wysiłki i wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Mapa Ryzyk może ułatwić przejrzysty dialog między uczestnikami łańcucha dostaw i pomóc firmom w budowaniu skutecznych odpowiedzi na największe zagrożenia, unikając dalszych szkód dla społeczności rolniczych i planety

— powiedziała Marike de Peña, prezes Sieci Producentów Fairtrade na Amerykę Łacińską i Karaiby CLAC.

Zgromadzone dane mogą być wykorzystane również przez dziennikarzy i media w celu informowania opinii publicznej o zagrożeniach związanych z produkcją towarów.

Jak korzystać z Mapy Ryzyk Fairtrade?

Obecnie Mapa Ryzyk gromadzi dane na temat kawy, kakao, bananów, winogron i miodu. W najbliższych miesiącach zostanie rozszerzona o kolejne produkty.

Mapa Ryzyk została podzielona na trzy kategorie:


Sprawdź interaktywną Mapę Ryzyk, aby dowiedzieć się więcej o głównych zagrożeniach w produkcji żywności i o tym, jak Fairtrade pracuje nad ich wyeliminowaniem: https://riskmap.fairtrade.net/

Data publikacji: 25 stycznia 2023