Międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns po raz pierwszy w Polsce

W dniach 10-11 listopada w Poznaniu odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns (Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu), która zgromadzi osoby zaangażowane w rozwój tego ruchu. 

Do tej chwili udział w konferencji potwierdzili reprezentanci 23 krajów świata. Jedynie w 4 z nich (Indie, Rwanda, Filipiny, Nigeria) nie toczy się jeszcze kampania Fair Trade Towns. Na chwilę obecną oprócz Polski największą reprezentację na konferencji będzie miała Belgia – kraj w którym istnieje najwięcej miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu w kontynentalnej Europie. Z wielką przyjemnością informujemy również, że swoją obecność potwierdzili reprezentanci dwóch największych organizacji utożsamianych z głównymi światowymi nurtami Fair Trade: Hariet Lamb — dyrektor wykonawczy Fairtrade International oraz Rudi Dalvai — prezydent WFTO.
 
Podczas dwudniowej konferencji mowa będzie m.in. o wizji dalszego rozwoju ruchu, zwłaszcza w kontekście milenijnych celów rozwoju, o zamówieniach publicznych, współpracy z biznesem oraz o Szkołach i Uniwersytetach przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu.
 
Miastem przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu jest każde miejsce, w którym mieszkańcy, firmy, organizacje oraz instytucje przez swoje codzienne wybory konsumenckie wspierają rynek produktów Sprawiedliwego Handlu, przyczyniając się tym samym do polepszania sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników najemnych w krajach rozwijających się. W chwili obecnej na świecie jest już ponad 1 100 takich miast. W Polsce nie ma ani jednego, ale to zapewne wkrótce się zmieni, ponieważ Poznań i Gdańsk aspirują do uzyskania tego miana.
 
Polska kampania Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (miasta.fairtrade.org.pl), koordynowana przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu, jest częścią światowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój.
 
Więcej informacji o samej konferencji, formularz zgłoszeniowy i inne przydatne materiały można znaleźć na www.fttconf2012.fairtrade.org.pl
 
Data publikacji: 1 października 2012